Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku kontaktu z pacjentem chorym na odrę

W załączeniu znajdują się zalecenia dotyczące postępowania w przypadku kontaktu z pacjentem chorym na odrę dla pracowników podmiotów leczniczych.

Z poważaniem

Witold Radomański
Oddział Epidemiologii WSSE w Opolu