Ogłoszenia i komunikaty

Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej Ważne

Informujemy lekarzy i lekarzy dentystów do 35 roku życia o zbliżającej się trzeciej sesji Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej. Każdy uczestnik może aplikować o kwotę do 10 tys. złotych na obycie…