Get Adobe Flash player

Koleżanki i Koledzy,

W miniony poniedziałek odbył się pogrzeb wieloletniego Ordynatora Oddziału Ginekologii w Opolu dr n.med. Bronisława Łabiaka. We wtorek w „NTO” pojawiła się informacja o tym smutnym fakcie. Niestety redaktor pisząca krótkie wspomnienie zachowała się w sposób dla mnie zupełnie nie do zaakceptowania i pozwoliła sobie na oczernianie zmarłego. Skierowałem więc list otwarty do „NTO”, jago kopię przekazałem do Radia Opole i Telewizji Opole. Ponieważ „NTO” nie opublikowała tego listu, zamieszczam go na naszej stronie.

Jerzy Jakubiszyn

 

List otwarty

Czytając zamieszczone we wczorajszym wydaniu NTO wspomnienie o zmarłym dr n.med. Bronisławie Łabiaku, autorstwa Mireli Mazurkiewicz, przypomniała mi się stara łacińska maksyma De mortuis aut bene aut nihil (w innej wersji De mortuis nil nisi bene) co oznacza O zmarłych mów tylko dobrze. Uznano wówczas, że w obliczu majestatu śmierci lepiej mówić mniej, niż trochę za dużo.

Niestety autorka wspomnienia chyba o tej maksymie zapomniała. Kilkudziesięcioletnia praca dr Łabiaka, w tym wieloletnia jako Ordynatora Oddziału, asystowanie przy narodzinach setek Opolan zostały sprowadzone do jednej, niewątpliwie tragicznej sytuacji, która wydarzyła się pod koniec kariery zawodowej i w której żadne ostateczne rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły.

Tym razem majestat śmierci przegrał z … (nie bardzo nawet wiem z czym).

Jerzy Jakubiszyn
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu

Opole, 13.05.2015.

 

Polska Misja Medyczna ponawia apel z prośbą o wpłaty na konto (62 1240 2294 1111 0000 3718 5444) z dopiskiem „Pomoc dla Nepalu”.

Z dniem dzisiejszym PMM rozpoczyna również zbiórkę publiczną. Pieniądze będą zbierane do puszek podczas konferencji/warsztatów, w których biorą udział wolontariusze .

Za zebrane środki PMM planuje kolejny transport materiałów opatrunkowych do Nepalu oraz zakup najpotrzebniejszych (w oparciu o zebrane informacje) leków w Indiach i ich dystrybucję na miejscu. Planowany termin akcji to 2-ga połowa czerwca 2015.

Więcej…

 

UWAGA !!

1. Z dniem 18 marca 2015r. przystąpienie do ubezpieczenia lekarza - członka innej, niż Opolska, izby lekarskiej nie jest możliwe.

2. Każdy lekarz jest zobowiązany po wpłacie składki OC do elektronicznej aktualizacji okresu trwania polisy OC w swojej księdze rejestrowej na stronie https://www.rpwdl.csioz.gov.pl. Instrukcja jak to zrobić znajduje się TUTAJ.

Więcej…

 

Opolska Izba Lekarska przypomina, że jest jeszcze możliwość bezpłatnego zamówienia legitymacji lekarskiej. W niedługim czasie skończy się umowa z firmą drukującą (powstała w 2008 roku) i każde kolejne zamówienie będzie znacznie droższe i pokrywane już z kieszeni zainteresowanego lekarza. Wystarczy przesłać wypełniony WNIOSEK mailem do Izby, wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej. Ewentualne skanowanie zdjęć zapewniamy w Biurze OIL.

Potencjalne korzyści z posiadania takiej legitymacji lekarskiej nie wymagają komentarza.

Stanisław Kowarzyk

 

Do moich pacjentów, znajomych i przyjaciół!

Postanowiłam napisać list z prośbą o przesłanie go dalej jak najliczniejszej grupie ludzi. 3 stycznia po dzienniku widziałam rozmowę z politykami na temat sytuacji jako zaistniała w POZ. Prowadząca wielokrotnie mówiła, że nie rozumie postępowania Porozumienia Zielonogórskiego. Cała sprawa została sprowadzona do nadmiernych żądań finansowych , braku odpowiedzialności i krzywdzenia pacjentów.

Jak pewnie wszyscy zauważyli do tej rozmowy nie został zaproszony nikt ze strony lekarzy a o tym czego chcą lekarze wypowiadał się autorytatywnym głosem przedstawiciel PO. Przekłamania i oszczerstwa są poważne i poważne jest to o co walczy Porozumienie Zielonogórskie.

 

Więcej…

 

Szanowni Państwo

W chwili wdrażania tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego Naczelna Rada Lekarska - jako reprezentant wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce - musi stanowczo zaprotestować przeciwko wprowadzaniu przez Ministerstwo Zdrowia opinii publicznej w błąd.

Istnieją uzasadnione podejrzenia, że przepisy pakietu onkologicznego i kolejkowego mogą być niezgodne z Ustawą Zasadniczą. Dlatego też na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponuję Radzie złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

Więcej…

 

Koleżanki i Koledzy,

Część z Was, przy okazji wpłacania składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zadeklarowała chęć otrzymania z PZU karty rabatowej, uprawniającej do korzystania z pewnych ulg przy zawieraniu innych ubezpieczeń. W tej sprawie otrzymaliśmy komunikat od ubezpieczyciela, który poniżej załączam.

Jerzy  Jakubiszyn

Więcej…

 

Każdy lekarz lub lekarz dentysta, który dotąd nie musiał mieć kasy fiskalnej, a którego przychód konsumencki w 2012 r. wyniósł co najmniej 20.000 zł, musi od 1 marca wyposażyć swoją praktykę w kasę fiskalną. Każdy lekarz lub  lekarz dentysta, który w 2012 r. tego pułapu nie przekroczył, ale przekroczy go w trakcie 2013 r., będzie musiał po 2 miesiącach zainstalować kasę (np. przekroczenie nastąpi w maju – kasa fiskalna od 1 sierpnia; przekroczenie w sierpniu – kasa fiskalna od 1 listopada, itp.).

Dla lekarzy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą w trakcie 2013 r. pułap granicznych przychodów nie będzie wynosił 20.000 zł, ale będzie proporcjonalny do liczby miesięcy działania praktyki (np. działalność zarejestrowana w lutym – pułap wynosi 11/12 z 20.000 zł; działalność zarejestrowana w maju – pułap wynosi 8/12 z 20.000 zł, itp.).

 

KARDIOLOGIA

REHABILITACJA AMBULATORYJNA DLA PACJENTÓW ZAGROŻONYCH NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY, SPOWODOWANĄ

 SCHORZENIAMI KARDIOLOGICZNYMI

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu uprzejmie informuje, że od 1 lutego 2009r. istnieje możliwość rehabilitacji i diagnostyki osób ze schorzeniami układu krążenia w trybie ambulatoryjnym prowadzonej przez Szpital MSWiA w Opolu, na podstawie umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rehabilitacja ambulatoryjna przewidziana jest dla mieszkańców Opola i najbliższych okolic, jednocześnie daje możliwość skorzystania z diagnostyki tym, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w rehabilitacji ZUS w trybie stacjonarnym.

Więcej…

 

W związku z przeprowadzaną weryfikacją ubezpieczenia pacjentów przekazujemy następującą informację:

Należy sprawdzać dokładnie u pacjentów numery na legitymacji emeryta/rencisty.

Jeżeli w pozycji 3 i 4 (18/06/E/00000000/10 - np 06-małopolska) nie ma oznaczenia cyfrowego Oddziału NFZ tylko są dwie kreseczki (18/--/00000000/10) oznacza to, że osoba ta pobiera rentę/emeryturę z ZUS ale mieszka poza granicami Polski.

W tej sytuacji od świadczenia emerytalno-rentowego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne i pacjent NIE MA PRAWA DO BEZPŁATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ!

 Aby takowe świadczenie uzyskać, musi przedstawić kartę EKUZ innego państwa.

Więcej…

 

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, pacjent ma prawo upoważnić inną osobę (inne osoby) do otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia, jak też do wglądu do dokumentacji medycznej. Wzory odpowiednich oświadczeń oraz informacja, jaką należy zamieścić w widocznym miejscu Poradni, dostępne są TUTAJ.

 
Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
BIP
Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...