Get Adobe Flash player

Koleżanki i Koledzy,

W biurze Izby dostępne są już do odbioru certyfikaty, związane z ubezpieczeniem OC. Są to dwa dokumenty – jeden związany jest z samą składką ubezpieczenia, a drugi z usługą ochrony prawnej. Na odwrocie tego drugiego certyfikatu podany jest kontakt telefoniczny i mailowy do kancelarii prawnej. Oby nie trzeba było z nich korzystać.

Jerzy Jakubiszyn

 

Polskie Towarzystwo Onkologiczne - Konferencja prasowa "Pakiet onkologiczny - co dalej?" 24.03.2015


 

UWAGA !!

1. Z dniem 18 marca 2015r. przystąpienie do ubezpieczenia lekarza - członka innej, niż Opolska, izby lekarskiej nie jest możliwe.

2. Każdy lekarz jest zobowiązany po wpłacie składki OC do elektronicznej aktualizacji okresu trwania polisy OC w swojej księdze rejestrowej na stronie https://www.rpwdl.csioz.gov.pl. Instrukcja jak to zrobić znajduje się TUTAJ.

Więcej…

 

Opolska Izba Lekarska przypomina, że jest jeszcze możliwość bezpłatnego zamówienia legitymacji lekarskiej. W niedługim czasie skończy się umowa z firmą drukującą (powstała w 2008 roku) i każde kolejne zamówienie będzie znacznie droższe i pokrywane już z kieszeni zainteresowanego lekarza. Wystarczy przesłać wypełniony WNIOSEK mailem do Izby, wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej. Ewentualne skanowanie zdjęć zapewniamy w Biurze OIL.

Potencjalne korzyści z posiadania takiej legitymacji lekarskiej nie wymagają komentarza.

Stanisław Kowarzyk

 

1. Wpisywanie niewłaściwego kodu ubezpieczenia w polu nr 4

/ na druku ZUS ZLA - drugi wiersz, ostatnia pozycja /

• Jeżeli ubezpieczony w ZUS powinno być 1

• Jeżeli ubezpieczony w KRUS powinno być 2

• Jeżeli ubezpieczony w innym w Polsce powinno być 3

• Jeżeli w innym państwie powinno być 4

Komentarz

Obecnie nadal lekarze uprawnieni do wystawiania zaświadczeń ZUS ZLA w polu nr 4, prawie wszystkim pacjentom wpisują kod ubezpieczenia 1, a przecież nie wszyscy są ubezpieczeni w ZUS.

Dlatego ubezpieczonym w KRUS – rolnikom, w tym polu – nr 4 - wpisujemy 2.

„Mundurowym”: funkcjonariuszom policji, służby więziennej, CBA, CBŚ, służby granicznej, strażakom, etc., a także prokuratorom, sędziom wpisujemy 3,

także bezrobotnym wpisujemy 3, ponieważ osoby te są objęte ubezpieczeniem, ale nie są ubezpieczone w ZUS.

Natomiast osobom ubezpieczonym za granicą – w innym państwie wpisujemy 4.

Skutek – jeżeli zwolnienie wystawione jest z nieprawidłowym kodem ubezpieczenia to :
• Zwolnienie jest wystawione nieprawidłowo.
• Na kontrolę zwolnienia lekarskiego wzywana jest osoba, która nie powinna być kontrolowana, bo nie jest ubezpieczona w ZUS.
• Kontroli podlega lekarz wystawiający nieprawidłowo ZUS ZLA.

Z poważaniem

Korneliusz Michali
Główny Lekarz Orzecznik
ZUS Oddział Opole
 

 

Do moich pacjentów, znajomych i przyjaciół!

Postanowiłam napisać list z prośbą o przesłanie go dalej jak najliczniejszej grupie ludzi. 3 stycznia po dzienniku widziałam rozmowę z politykami na temat sytuacji jako zaistniała w POZ. Prowadząca wielokrotnie mówiła, że nie rozumie postępowania Porozumienia Zielonogórskiego. Cała sprawa została sprowadzona do nadmiernych żądań finansowych , braku odpowiedzialności i krzywdzenia pacjentów.

Jak pewnie wszyscy zauważyli do tej rozmowy nie został zaproszony nikt ze strony lekarzy a o tym czego chcą lekarze wypowiadał się autorytatywnym głosem przedstawiciel PO. Przekłamania i oszczerstwa są poważne i poważne jest to o co walczy Porozumienie Zielonogórskie.

 

Więcej…

 

Szanowni Państwo

W chwili wdrażania tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego Naczelna Rada Lekarska - jako reprezentant wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce - musi stanowczo zaprotestować przeciwko wprowadzaniu przez Ministerstwo Zdrowia opinii publicznej w błąd.

Istnieją uzasadnione podejrzenia, że przepisy pakietu onkologicznego i kolejkowego mogą być niezgodne z Ustawą Zasadniczą. Dlatego też na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponuję Radzie złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

Więcej…

 

Koleżanki i Koledzy,

Część z Was, przy okazji wpłacania składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zadeklarowała chęć otrzymania z PZU karty rabatowej, uprawniającej do korzystania z pewnych ulg przy zawieraniu innych ubezpieczeń. W tej sprawie otrzymaliśmy komunikat od ubezpieczyciela, który poniżej załączam.

Jerzy  Jakubiszyn

Więcej…

 

Każdy lekarz lub lekarz dentysta, który dotąd nie musiał mieć kasy fiskalnej, a którego przychód konsumencki w 2012 r. wyniósł co najmniej 20.000 zł, musi od 1 marca wyposażyć swoją praktykę w kasę fiskalną. Każdy lekarz lub  lekarz dentysta, który w 2012 r. tego pułapu nie przekroczył, ale przekroczy go w trakcie 2013 r., będzie musiał po 2 miesiącach zainstalować kasę (np. przekroczenie nastąpi w maju – kasa fiskalna od 1 sierpnia; przekroczenie w sierpniu – kasa fiskalna od 1 listopada, itp.).

Dla lekarzy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą w trakcie 2013 r. pułap granicznych przychodów nie będzie wynosił 20.000 zł, ale będzie proporcjonalny do liczby miesięcy działania praktyki (np. działalność zarejestrowana w lutym – pułap wynosi 11/12 z 20.000 zł; działalność zarejestrowana w maju – pułap wynosi 8/12 z 20.000 zł, itp.).

 

KARDIOLOGIA

REHABILITACJA AMBULATORYJNA DLA PACJENTÓW ZAGROŻONYCH NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY, SPOWODOWANĄ

 SCHORZENIAMI KARDIOLOGICZNYMI

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu uprzejmie informuje, że od 1 lutego 2009r. istnieje możliwość rehabilitacji i diagnostyki osób ze schorzeniami układu krążenia w trybie ambulatoryjnym prowadzonej przez Szpital MSWiA w Opolu, na podstawie umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rehabilitacja ambulatoryjna przewidziana jest dla mieszkańców Opola i najbliższych okolic, jednocześnie daje możliwość skorzystania z diagnostyki tym, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w rehabilitacji ZUS w trybie stacjonarnym.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
BIP
Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...