Get Adobe Flash player

Link do komunikatu poniżej.

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/komunikat-w-sprawie-kwalifikacji-osob-przeprowadzajacych-szczepienia-ochronne

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

na

Remont i przebudowę części budynku - siedziby

Opolskiej Izby lekarskiej w Opolu ul. Grunwaldzka 23

POSTĘPOWANIE nr OIL/1/2015

[ Do pobrania dokument doc. ]

 

Leki, które zostały od 1 lipca 2015 r przesunięte do kategori IV-P

24 czerwca 2015r. została opublikowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2015. poz. 875).

W związku z tą nowelizacją od 1 lipca trzy związki chemiczne znalazły się w lekach psychotropowych w grupie IV-P.
Są to:
1) TAPENTADOL poz.65   (prep. Palexia, Palexia retard)
2) ZALEPLON   poz.70   (prep. Morfeo, Sonata)
3) ZOPIKLON   poz.72   (prep. Dobroson, Imovane, Senzop, Somnol, Zopitin)

i recepty (wystawione po 30 czerwca br na w/w leki) obejmują przepisy (jeden lek = jedna recepta, słownie ilość substancji, dawkowanie, PESEL)
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
DU 2006.169.1216 RCL  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/s/169/1216 wraz z późniejszymi zmianami

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
DU 2011.10.55 RCL  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/10/55

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
DU 2014.0.1172 RCL  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1172/1

Pytanie co z receptami wystawionymi na w/w leki przed 1 lipca 2015?

Niestety pacjenci z receptami wystawionymi do 30 czerwca wrócą do Państwa po nowe recepty, bo apteki nie będą mogły recept wystawionych wg "starych" zasad zrealizować.

Sekretarz ORA
mgr farm. Marek Matysik

 

Lekarze, którzy pracują w poz, a nie mają specjalizacji z medycyny rodzinnej lub nie robią tej specjalizacji lub nie mają dwójki z medycyny ogólnej (czyli jedynkowicze z ogólnej, jedynkowicze i dwójkowicze z interny oraz jedynkowicze i dwójkowicze z pediatrii) muszą ukończyć kurs z medycyny rodzinnej w CMKP. Wymóg taki wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która weszła w życie w połowie 2014. (Tekst jednolity: D.U. 2015 poz. 581; art.55 ust.2a i 2b). Jest tam podany 3-letni okres na ukończenie tego kursu. Zalecam jak najszybsze zgłaszanie się do CMKP, celem akredytacji na ten kurs. Czas płynie, a zgłoszeń jest mało. Pod koniec ustawowego okresu mogą być problemy z uzyskaniem miejsca.

Jerzy Jakubiszyn

 

Koleżanki i Koledzy,

W miniony poniedziałek odbył się pogrzeb wieloletniego Ordynatora Oddziału Ginekologii w Opolu dr n.med. Bronisława Łabiaka. We wtorek w „NTO” pojawiła się informacja o tym smutnym fakcie. Niestety redaktor pisząca krótkie wspomnienie zachowała się w sposób dla mnie zupełnie nie do zaakceptowania i pozwoliła sobie na oczernianie zmarłego. Skierowałem więc list otwarty do „NTO”, jago kopię przekazałem do Radia Opole i Telewizji Opole. Ponieważ „NTO” nie opublikowała tego listu, zamieszczam go na naszej stronie.

Jerzy Jakubiszyn

 

List otwarty

Czytając zamieszczone we wczorajszym wydaniu NTO wspomnienie o zmarłym dr n.med. Bronisławie Łabiaku, autorstwa Mireli Mazurkiewicz, przypomniała mi się stara łacińska maksyma De mortuis aut bene aut nihil (w innej wersji De mortuis nil nisi bene) co oznacza O zmarłych mów tylko dobrze. Uznano wówczas, że w obliczu majestatu śmierci lepiej mówić mniej, niż trochę za dużo.

Niestety autorka wspomnienia chyba o tej maksymie zapomniała. Kilkudziesięcioletnia praca dr Łabiaka, w tym wieloletnia jako Ordynatora Oddziału, asystowanie przy narodzinach setek Opolan zostały sprowadzone do jednej, niewątpliwie tragicznej sytuacji, która wydarzyła się pod koniec kariery zawodowej i w której żadne ostateczne rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły.

Tym razem majestat śmierci przegrał z … (nie bardzo nawet wiem z czym).

Jerzy Jakubiszyn
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu

Opole, 13.05.2015.

 

UWAGA !!

1. Z dniem 18 marca 2015r. przystąpienie do ubezpieczenia lekarza - członka innej, niż Opolska, izby lekarskiej nie jest możliwe.

2. Każdy lekarz jest zobowiązany po wpłacie składki OC do elektronicznej aktualizacji okresu trwania polisy OC w swojej księdze rejestrowej na stronie https://www.rpwdl.csioz.gov.pl. Instrukcja jak to zrobić znajduje się TUTAJ.

Więcej…

 

Do moich pacjentów, znajomych i przyjaciół!

Postanowiłam napisać list z prośbą o przesłanie go dalej jak najliczniejszej grupie ludzi. 3 stycznia po dzienniku widziałam rozmowę z politykami na temat sytuacji jako zaistniała w POZ. Prowadząca wielokrotnie mówiła, że nie rozumie postępowania Porozumienia Zielonogórskiego. Cała sprawa została sprowadzona do nadmiernych żądań finansowych , braku odpowiedzialności i krzywdzenia pacjentów.

Jak pewnie wszyscy zauważyli do tej rozmowy nie został zaproszony nikt ze strony lekarzy a o tym czego chcą lekarze wypowiadał się autorytatywnym głosem przedstawiciel PO. Przekłamania i oszczerstwa są poważne i poważne jest to o co walczy Porozumienie Zielonogórskie.

 

Więcej…

 

Szanowni Państwo

W chwili wdrażania tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego Naczelna Rada Lekarska - jako reprezentant wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce - musi stanowczo zaprotestować przeciwko wprowadzaniu przez Ministerstwo Zdrowia opinii publicznej w błąd.

Istnieją uzasadnione podejrzenia, że przepisy pakietu onkologicznego i kolejkowego mogą być niezgodne z Ustawą Zasadniczą. Dlatego też na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponuję Radzie złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

Więcej…

 

Koleżanki i Koledzy,

Część z Was, przy okazji wpłacania składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zadeklarowała chęć otrzymania z PZU karty rabatowej, uprawniającej do korzystania z pewnych ulg przy zawieraniu innych ubezpieczeń. W tej sprawie otrzymaliśmy komunikat od ubezpieczyciela, który poniżej załączam.

Jerzy  Jakubiszyn

Więcej…

 

Każdy lekarz lub lekarz dentysta, który dotąd nie musiał mieć kasy fiskalnej, a którego przychód konsumencki w 2012 r. wyniósł co najmniej 20.000 zł, musi od 1 marca wyposażyć swoją praktykę w kasę fiskalną. Każdy lekarz lub  lekarz dentysta, który w 2012 r. tego pułapu nie przekroczył, ale przekroczy go w trakcie 2013 r., będzie musiał po 2 miesiącach zainstalować kasę (np. przekroczenie nastąpi w maju – kasa fiskalna od 1 sierpnia; przekroczenie w sierpniu – kasa fiskalna od 1 listopada, itp.).

Dla lekarzy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą w trakcie 2013 r. pułap granicznych przychodów nie będzie wynosił 20.000 zł, ale będzie proporcjonalny do liczby miesięcy działania praktyki (np. działalność zarejestrowana w lutym – pułap wynosi 11/12 z 20.000 zł; działalność zarejestrowana w maju – pułap wynosi 8/12 z 20.000 zł, itp.).

 

KARDIOLOGIA

REHABILITACJA AMBULATORYJNA DLA PACJENTÓW ZAGROŻONYCH NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY, SPOWODOWANĄ

 SCHORZENIAMI KARDIOLOGICZNYMI

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu uprzejmie informuje, że od 1 lutego 2009r. istnieje możliwość rehabilitacji i diagnostyki osób ze schorzeniami układu krążenia w trybie ambulatoryjnym prowadzonej przez Szpital MSWiA w Opolu, na podstawie umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rehabilitacja ambulatoryjna przewidziana jest dla mieszkańców Opola i najbliższych okolic, jednocześnie daje możliwość skorzystania z diagnostyki tym, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w rehabilitacji ZUS w trybie stacjonarnym.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
BIP
Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...