Get Adobe Flash player

Koleżanki i Koledzy,

W biurze Izby dostępne są już do odbioru certyfikaty, związane z ubezpieczeniem OC. Są to dwa dokumenty – jeden związany jest z samą składką ubezpieczenia, a drugi z usługą ochrony prawnej. Na odwrocie tego drugiego certyfikatu podany jest kontakt telefoniczny i mailowy do kancelarii prawnej. Oby nie trzeba było z nich korzystać.

Jerzy Jakubiszyn

 

Polskie Towarzystwo Onkologiczne - Konferencja prasowa "Pakiet onkologiczny - co dalej?" 24.03.2015


 

UWAGA !!

1. Z dniem 18 marca 2015r. przystąpienie do ubezpieczenia lekarza - członka innej, niż Opolska, izby lekarskiej nie jest możliwe.

2. Każdy lekarz jest zobowiązany po wpłacie składki OC do elektronicznej aktualizacji okresu trwania polisy OC w swojej księdze rejestrowej na stronie https://www.rpwdl.csioz.gov.pl. Instrukcja jak to zrobić znajduje się TUTAJ.

Więcej…

 
OBOWIĄZKI LEKARZA - PRZEDSIĘBIORCY
(zestawienie praktyczne)
 

Opolska Izba Lekarska przypomina, że jest jeszcze możliwość bezpłatnego zamówienia legitymacji lekarskiej. W niedługim czasie skończy się umowa z firmą drukującą (powstała w 2008 roku) i każde kolejne zamówienie będzie znacznie droższe i pokrywane już z kieszeni zainteresowanego lekarza. Wystarczy przesłać wypełniony WNIOSEK mailem do Izby, wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej. Ewentualne skanowanie zdjęć zapewniamy w Biurze OIL.

Potencjalne korzyści z posiadania takiej legitymacji lekarskiej nie wymagają komentarza.

Stanisław Kowarzyk

 
STANOWISKO nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 14 stycznia 2015r
w sprawie
akcji protestacyjnej lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Okręgowa Rada Lekarska w Opolu z zadowoleniem przyjęła podpisanie porozumienia między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim a Ministerstwem Zdrowia.

Okręgowa Rada Lekarska w Opolu utożsamia się ze stwierdzeniami, zawartymi w stanowisku Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich z 4 stycznia, deklarującymi pełne poparcie dla protestu oraz podkreślającymi odpowiedzialność Ministra Zdrowia za doprowadzenie do tak nabrzmiałego konfliktu.

Okręgowa Rada Lekarska w Opolu podkreśla, że zachowanie lekarzy, którzy próbowali wykorzystać sytuację i przejmować na swoje listy pacjentów zaoptowanych do protestujących lekarzy, jest wysoce naganne i nieetyczne.

Okręgowa Rada Lekarska w Opolu stwierdza, że podpisane porozumienie nie likwiduje zagrożeń, jakie dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce niesie wprowadzenie w życie pakietów onkologicznego i antykolejkowego. Rada dziękuje lekarzom, którzy protestując zdecydowali się na tak dramatyczny krok w obronie pacjentów, których bezpieczeństwo zdrowotne może być przez wprowadzenie tych pakietów zagrożone.

Sekretarz ORL                                                                           Prezes ORL
lek.dent. Barbara Hamryszak                                                dr n.med. Jerzy Jakubiszyn
 

 

Do moich pacjentów, znajomych i przyjaciół!

Postanowiłam napisać list z prośbą o przesłanie go dalej jak najliczniejszej grupie ludzi. 3 stycznia po dzienniku widziałam rozmowę z politykami na temat sytuacji jako zaistniała w POZ. Prowadząca wielokrotnie mówiła, że nie rozumie postępowania Porozumienia Zielonogórskiego. Cała sprawa została sprowadzona do nadmiernych żądań finansowych , braku odpowiedzialności i krzywdzenia pacjentów.

Jak pewnie wszyscy zauważyli do tej rozmowy nie został zaproszony nikt ze strony lekarzy a o tym czego chcą lekarze wypowiadał się autorytatywnym głosem przedstawiciel PO. Przekłamania i oszczerstwa są poważne i poważne jest to o co walczy Porozumienie Zielonogórskie.

 

Więcej…

 

Szanowni Państwo

W chwili wdrażania tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego Naczelna Rada Lekarska - jako reprezentant wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce - musi stanowczo zaprotestować przeciwko wprowadzaniu przez Ministerstwo Zdrowia opinii publicznej w błąd.

Istnieją uzasadnione podejrzenia, że przepisy pakietu onkologicznego i kolejkowego mogą być niezgodne z Ustawą Zasadniczą. Dlatego też na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponuję Radzie złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

Więcej…

 

Koleżanki i Koledzy,

Część z Was, przy okazji wpłacania składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zadeklarowała chęć otrzymania z PZU karty rabatowej, uprawniającej do korzystania z pewnych ulg przy zawieraniu innych ubezpieczeń. W tej sprawie otrzymaliśmy komunikat od ubezpieczyciela, który poniżej załączam.

Jerzy  Jakubiszyn

Więcej…

 

Księga rejestrowa z numerem jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem:  http://www.rpwdl.csioz.gov.pl - Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów - wyszukiwarka 

Od 1 kwietnia 2013r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wszelkie zmiany dotyczące praktyk lekarskich (wpis do rejestru nowej praktyki, zmiana wpisu praktyki już istniejącej, wykreślenie praktyki z rejestru) jest możliwe tylko na portalu internetowym RPWDL.

Lekarz/ lekarz dentysta, aby złożyć podpisany wniosek, musi posiadać certyfikat bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na ePUAP.  Bez tego nie będzie można dokonać żadnych zmian.

Szczegóły w zakładce "Praktyki Lekarskie"

 

Każdy lekarz lub lekarz dentysta, który dotąd nie musiał mieć kasy fiskalnej, a którego przychód konsumencki w 2012 r. wyniósł co najmniej 20.000 zł, musi od 1 marca wyposażyć swoją praktykę w kasę fiskalną. Każdy lekarz lub  lekarz dentysta, który w 2012 r. tego pułapu nie przekroczył, ale przekroczy go w trakcie 2013 r., będzie musiał po 2 miesiącach zainstalować kasę (np. przekroczenie nastąpi w maju – kasa fiskalna od 1 sierpnia; przekroczenie w sierpniu – kasa fiskalna od 1 listopada, itp.).

Dla lekarzy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą w trakcie 2013 r. pułap granicznych przychodów nie będzie wynosił 20.000 zł, ale będzie proporcjonalny do liczby miesięcy działania praktyki (np. działalność zarejestrowana w lutym – pułap wynosi 11/12 z 20.000 zł; działalność zarejestrowana w maju – pułap wynosi 8/12 z 20.000 zł, itp.).

 

Powstała Kasa Pomocy Koleżeńskiej Opolskiej Izby Lekarskiej. Celem jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg  ( w miarę posiadanych środków ) na zasadach określonych w Statucie Kasy.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
BIP
Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...