Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Informujemy lekarzy i lekarzy dentystów do 35 roku życia o zbliżającej się trzeciej sesji Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Każdy uczestnik może aplikować o kwotę do 10 tys. złotych na obycie stażu, kursu lub warsztatu zawodowego w Polsce oraz za granicą. Dokumenty do nadchodzącej trzeciej edycji należy składać do końca sierpnia br. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.nil.org.pl zakładka "System Stypendialny". Mając na uwadze, zgłaszane do Komisji Stypendialnej NRL wątpliwości, oprócz regulaminu funduszu stypendialnego NRL umieściliśmy na stronie przykładowe wnioski oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dokumenty do poszczególnych edycji składamy do końca lutego, maja, sierpnia i listopada. Laureaci są wyłaniani do końca marca, czerwca, września oraz grudnia.