Uwaga Lekarze - Przedsiębiorcy

Usługi medyczne są zwolnione z podatku VAT, więc wydawać by się mogło, że zmiany w ustawie o VAT nie będą dotyczyć lekarzy. Nic bardziej mylnego. Niestety niektóre nowelizacje tej ustawy są bardzo istotne dla lekarzy, prowadzących praktyki lekarskie. Jedna z takich zmian wejdzie w życie od 1 listopada br. Jest to tak zwany mechanizm podzielonej płatności.

Otóż dla uszczelnienia przepływów, związanych z podatkiem VAT, do ustawy dołączony został nowy załącznik nr 15, zawierający towary i usługi, które Ministerstwo Finansów chce objąć specjalnym nadzorem. Wśród towarów wymieniony jest m.in. sprzęt komputerowy, wśród usług – m.in. usługi budowlane.

Jeżeli faktura, zawiera którąś z tych 2 pozycji, a kwota tej faktury przekracza 15.000zł, w odniesieniu do tej części faktury, która dotyczy tych pozycji, musi być zastosowany mechanizm podzielonej płatności czyli osobno opłacane jest netto a osobno VAT. Wystawca faktury powinien ją opatrzyć dopiskiem „MPP”, ale nawet jak tego dopisku nie będzie to zasada podzielonej płatności będzie obowiązywać .

Przykłady:

* Na fakturze jest sprzęt komputerowy za 2.000zł oraz różne inne towary za 13.010zł – suma przekracza 15.000zł, MPP obowiązuje w stosunku do kwoty 2.000zł.
* Na fakturze są usługi budowlane za 16.000zł – MPP obowiązuje w stosunku do całej kwoty.
* Na fakturze jest sprzęt komputerowy za 10.000zł – MPP nie obowiązuje.

Płacić w mechanizmie podzielonej płatności można wyłącznie z rachunków bankowych, dedykowanych do działalności gospodarczej, bo tylko do takich rachunków tworzone jest odrębne konto vatowskie. Lekarze i lekarze dentyści, prowadzący praktyki lekarskie nie muszą mieć „rachunków gospodarczych”, mogą korzystać ze swoich prywatnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ror-ów). Ale z ror-u podzielonej płatności się nie zrobi. Jeżeli więc lekarz (lekarz dentysta) przewiduje jakieś większe inwestycje budowlane lub duże zakupy sprzętu komputerowego musi otworzyć rachunek na działalność gospodarczą.

Inna zmiana związana z podatkiem VAT weszła w życie 1 lipca br. Chodzi o tzw. „białą księgę podatników” czyli utworzony przez Ministerstwo Finansów i dostępny na jego stronie rejestr firm. Dla uniknięcia ewentualnych kłopotów, przed opłaceniem faktury wystawionej przez jakiś dotychczas nam nieznany podmiot, powinniśmy sprawdzić czy firma ta figuruje w w/w rejestrze (szuka się poprzez nr NIP albo fragment nazwy albo nr rachunku bankowego). Jeżeli firma w rejestrze jest, można fakturę spokojnie zapłacić, jednakże jedynie na taki nr konta, jaki figuruje przy danych tej firmy. Jeżeli firmy w tym rejestrze nie będzie należy się z nią skontaktować i sprawę wyjaśnić.

Skarbnik Opolskiej Izby Lekarskiej
dr n.med. Jerzy Jakubiszyn

Więcej na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

Link do białej listy: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka