Zjazd OIL 28 marca 2020r.

Niniejszym informujemy, że XXXIX Zjazd budżetowy Opolskiej Izby Lekarskiej odbędzie się 28 marca 2020 r.

Zwracamy się zatem tą drogą z dużym wyprzedzeniem do PT Delegatów o zapenienie sobie czasu na uczestnictwo w Zjeździe.

Ewentualne planowane usprawiedliwione nieobecności należy zgłaszać drogą mejlową do Biura OIL.