Wnioski do NFZ dot. podniesienia wyceny świadczeń stomatologicznych

Lekarze dentyści członkowie Opolskiej Izby Lekarskiej posiadający kontrakt z Opolskim OW NFZ.

Zwracam się do Państwa z prośbą o uczestnictwo we wspólnej,ogólnopolskiej akcji korekty wyceny świadczeń stomatologicznych w celu poprawy warunków naszej pracy. Tylko wspólne, skonsolidowane wystąpienie z wnioskami do NFZ ma szansę na nawiązanie rozmów z Funduszem w celu  dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:

 
W załączeniu przekazujemy do pobrania nowy wniosek o podniesienie wyceny świadczeń stomatologicznych . Poprzedni zawierał przywołanie niewłaściwego rozporządzenia. Dlatego też istnieje konieczność złożenia tych wniosków w nowym wzorze.
Wypełnione wnioski prosimy składać w siedzibie Izby. Jest to tylko wzorzec, należy go zredagować i dostosować do własnej praktyki.Osobiście dopilnuję, aby wnioski dotarły do oddziału NFZ .
 
W imieniu Komisji Stomatologicznej - Barbara Hamryszak