Sanepid - wytyczne i rekomendacje przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

 Koleżanki i Koledzy!                                                                          
 Lekarze i Lekarze dentyści !
 
W związku  z Waszymi licznymi  zapytaniami : jak pracować? i czy  pracować ? w stanie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w  kraju, zwróciłam się w dniu 13 marca b.r. do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o wytyczne i rekomendacje przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W dniu dzisiejszym  otrzymałam odpowiedź, którą w całości  Państwu zamieszczam.
                                                                           Z poważaniem
                                                                            Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
                                                                            Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej