Apel Prezydium KS NRL

Koleżanki, Koledzy Stomatolodzy!
 
Przekazuję do wiadomości  Apel nr 1/2020 Prezydium KS  NRL  z dnia 15 marca b.r. do władz publicznych o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej dla osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 i  poddanych nadzorowi epidemiologicznemu oraz pismo wiceprezesa NRL A. Cisło do  wszystkich WCZK. Informuję także, że wystąpiłam z  podobnym zapytaniem do Dyrekcji OOW NFZ.
                                                                    Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
                                                                         Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej