Ważana informacja dla lekarzy dentystów !

Dzięki  uprzejmości Prezesa OIL w Szczecinie, przekazuję  Państwu do ewentualnego wykorzystania  wzór pisma do Dyrekcji OOW  NFZ – dotyczy osób , które  mają  podpisane umowy z NFZ i zawiesiły  obecnie  świadczenie  usług stomatologicznych. Chodzi o zachowanie  pisemnego dowodu, że nie  można zrealizować zamówień na środki ochrony  osobistej.

                                                                  Z  koleżeńskim pozdrowieniem
                                                                   Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
                                                                                  Prezes ORL