Środki ochrony osobistej dla lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Opolu - KOMUNIKAT NR 7

Koleżanki, Koledzy,

Apeluję do wszystkich, którzy nie  odebrali  jeszcze  pakietów  środków ochrony indywidualnej, dystrybuowanych  przez Opolską Izbę Lekarską. Dotyczy to  głównie  lekarzy AOS-u i  pracujących w szpitalach. Specjalnie  dla Was został wydłużony odbiór  pakietów  do 19 czerwca br.  Obecnie Izba  pracuje  w pełnym wymiarze godzinowym. Zapraszam do odbioru  od poniedziałku 15 czerwca  do  piątku 19 czerwca br. w godzinach 8:30 – 14:30.

 Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
 Prezes ORL