Środki ochrony osobistej dla lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Opolu - KOMUNIKAT NR 6 - dystrybucja c.d.

Koleżanki, Koledzy !

Kończymy dystrybucję  środków  ochrony  indywidualnej (śoi) .Zostały tylko 3 dni na ich  odbiór .Cały czas obecnie  wydawane są  one lekarzom ‘’szpitalnikom’’ i lekarzom  AOS-u. Ostatnim dniem  odbioru  jest 27 maja br..Termin ten jest  ostateczny z uwagi  na konieczność pilnego rozliczenie się Izby z Fundacją ’’Lekarze Lekarzom’’ z dystrybucji  śoi.

UWAGA !  Pakiety wydawane są  w godzinach 09:30-14:30.

  1. Zgodnie z tym , o czym wcześniej pisałam, by usprawnić  dystrybucję   w dalszym ciągu proszę ,by  lekarze ‘’szpitalnicy’’ odbierali swoje  pakiety śoi  przez wyznaczone  i uzgodnione wcześniej z OIL osoby 25-26-27.05.2020r.- odbierają lekarze ze wszystkich pozostałych szpitali.
  2. Lekarze AOS-u proszeni są o odbiór śoi od 25  do 27 maja br. osobiście  lub przez osoby  upoważnione. 
 Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
 Prezes ORL