Komunikat dotyczący odpadów medycznych

Mając na uwadze narastające problemy związane z wykonywaniem, jak i negocjowaniem warunków umów o odbiór i utylizację odpadów medycznych zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi na zapis art. 682 k.c., jak i zapisów zawartych w Państwa umowach, które mogą prowadzić do zawarcia nowej bądź modyfikacji warunków obecnej umowy na odbiór i utylizację odpadów medycznych w drodze milczenia.

Art. 682 k.c. „Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty”.

W tym celu doradzam śledzenie korespondencji od Odbiorców odpadów medycznych, także korespondencji e-mail, jak i informowanie kontrahentów o ewentualnych zmianach adresu do korespondencji.

Zachęcam Państwa również do podejmowania prób negocjowania warunków umów o odbiór i utylizację odpadów medycznych. W szczególności w zakresie zapisów uprawniających Państwa do wypowiedzenia zawartej umowy na wypadek nienależytego wykonywania umowy przez Odbiorcę, w tym przede wszystkim w sytuacji czasowego wstrzymania odbioru odpadów medycznych. Negocjowanie powyższych zapisów zabezpieczy Państwa interesy na wypadek zaprzestania przez kontrahenta odbioru odpadów medycznych.

Jednocześnie wskazuję, iż obecnie na rynku usług odbioru odpadów medycznych funkcjonują przynajmniej dwa podmioty: Remondis Medison Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42 530 Dąbrowa Górnicza, tel. +48 323 520 313 oraz Spalmed - Robert Karpa, ul. Stawowa 3B, 32-210 Książ Wielki, tel. +48 500 012 121.

Adwokat Marian A. Jagielski