Akcja Samorządu Lekarskiego #NieDlaZmianArt37aKK

Koleżanki, Koledzy !

 Pod takim hasłem Naczelna Izba Lekarska wraz ze wszystkimi izbami okręgowymi rozpoczęła kampanię informacyjną, dotyczącą naszego sprzeciwu wobec zmian w art. 37a k.k.

 W ubiegłym tygodniu uchwalona została kolejna nowelizacja tzw. ustawy COVID-owej, określana mianem tarczy 4.0. Do zapisów tej nowelizacji Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmianę w Kodeksie karnym, która uderza w lekarzy i lekarzy dentystów. Wprawdzie nie jest to – jak próbowano zrobić w ubiegłym roku – podwyższenie kar za nieumyślne spowodowanie śmierci, ale zmiana zapisu w art.37a Kodeksu karnego ogranicza możliwość zasądzania ograniczenia wolności lub grzywny zamiast kary pozbawienia wolności.

 Otóż art.37a odnosi się do przypadków, w których w Kodeksie karnym zapisano 8 lat jako górną granicę pozbawienia wolności (taką sankcją zagrożone jest nieumyślne spowodowanie śmierci). Dotychczas sąd mógł karę pozbawienia wolności zamieniać na karę ograniczenia wolności lub karę grzywny. Według nowego zapisu taka zamiana jest możliwa tylko wówczas, gdy kara pozbawienia wolności byłaby nie wyższa niż 12 miesięcy. Jednak dodatkowo zamieniając tę karę sąd musiałby orzec wobec lekarza zakaz wykonywania zawodu.

 Jest to ewidentne uderzenie w środowisko lekarzy i lekarzy dentystów, stąd między innymi akcja, którą zainicjowało Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wraz z Prezesami Okręgowych Rad Lekarskich na nadzwyczajnym posiedzeniu w zeszłym tygodniu, uświadamiająca społeczeństwu jak nasze środowisko jest traktowane przez władze.

 Poniżej dostępne są wzory plakatów, które można wydrukować i udostępniać we wszelkich możliwych miejscach. Także w biurze Izby dostępna będzie pewna liczba plakatów, które będzie można odbierać w godzinach pracy biura, począwszy od dnia 1 lipca 202r.

 Apeluję o czynny udział wszystkich w tej akcji !

 Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
 Prezes ORL