Sprawozdanie dot. odpadów medycznych za rok 2019

W tym roku termin złożenia sprawozdania za rok 2019 związanego z gospodarką odpadami wydłużono do 31 października 2020r.

Sprawozdanie składamy w Bazie Danych o Odpadach.

Okazuje się, że o ile sama karta przekazania odpadów jest w swej konstrukcji dość prosta, o tyle sprawozdania nie da się wypełnić „intuicyjnie”.

Z myślą o sprawnym dopełnieniu tego obowiązku Komisja Stomatologiczna NRL przygotowała specjalną instrukcję autorstwa kol.Rafała Kiełkowskiego - instrukcję można znaleźć TUTAJ

W zamieszczanych na koncie twitterowym poradach zwracaliśmy uwagę na wygodę, jaka stanowi ustanowienie (nawet siebie) „użytkownikiem podrzędnym”, a to z uwagi na możliwość logowania się hasłem, a nie poprzez profil zaufany. Tu od razu uwaga - sprawozdanie wymaga autoryzacji, więc wypełnić sprawozdanie może każdy użytkownik konta, ale opcja „złóż sprawozdanie” pojawi się tylko przy zalogowaniu poprzez profil zaufany.