Oświadczenia o wyłączeniu ze skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

UWAGA !! BARDZO WAŻNE !!

Koleżanki, Koledzy,

Szanowni Państwo !

Wyprzedzając fakty, które niebawem nastąpią a mianowicie wejście lada dzień w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem pandemii COVID-19 będę zobligowana jako Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu do przekazania do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia wykazu osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Wiadomo również o planowanych wyłączeniach z tego obowiązku. Jeżeli Pani/ Pan jest którąkolwiek z osób wskazanych w oświadczeniu, prosimy o przekazanie tej informacji do Opolskiej Izby Lekarskiej. Oświadczenie jest w załączeniu. Przekazanie do nas tego oświadczenia jest całkowicie dobrowolne – jednak jego nie przekazanie może spowodować, że zostanie Pani/Pan umieszczona/y w wykazie osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Oświadczenie może być przekazane na piśmie lub przesłane pocztą elektroniczną (preferowana droga kontaktu z OIL) w formie skanu, na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przekazane dane nie będą weryfikowane a Opolska Izba Lekarska będzie działała w zaufaniu do pochodzących od Pani/Pana informacji. Z uwagi na terminy, jakie narzuci nam ustawa (do 7 dni od wezwania na sporządzenie i dostarczenie takiej listy) a Pani/ Pan spełnia którykolwiek z warunków zwolnienia od pracy przy zwalczaniu epidemii, proszę o złożenie oświadczenia jak najszybciej.

                                                                                  Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
                                                                                          Prezes ORL w Opolu