Logo
Wydrukuj tę stronę

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych - poradnik

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przekazujemy poradnik dla lekarzy i placówek medycznych – RATUNKOWY DOSTĘP DO TECHNOLOGII LEKOWYCH (RDTL).  
Jednocześnie, do materiału dołączamy Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego br. w sprawie nowych zasad funkcjonowania procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

 

Opolska Izba Lekarska izbalekarska.opole.pl.