Uwaga na wygasające certyfikaty do e-recept

Koleżanki i Koledzy

Zapewne wielu z Was pod koniec roku 2019 uzyskało certyfikaty z platformy P1 na wystawianie recept elektronicznych. Certyfikaty te ważne są 2 lata i niedługo nadejdzie okres ich wygaszenia. Dobrze jest zawczasu postarać się o przedłużenie tych uprawnień, aby z dnia na dzień nie pozostać bez możliwości wystawiania e-recept. Nie wszystkie programy gabinetowe ostrzegają z wyprzedzeniem o kończącym się terminie ważności certyfikatów. 

Jak należy się domyślać „zespoły decyzyjne” z P1 nie zadbały o krótką ścieżkę aktualizacji tych certyfikatów i niestety całą skomplikowaną procedurę ich generacji trzeba przejść od nowa, podobnie jak 2 lata temu. Poniżej przypominam krok po kroku jak ona wygląda.

Należy zalogować się do RPWDL: https://rpwdl.csioz.gov.pl

 1. Z bocznego menu wybieramy „utwórz wniosek praktyka lekarska”
 2. Ze środkowego panelu z tytułem „wybierz akcję” wybieramy „wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów”
 3. Wypełniamy dane we wniosku
 4. Po wypełnieniu naciskamy „pobierz generator plików CSR”.
 5. Pobrany plik zapisujemy w komputerze np. na pulpicie, a następnie klikamy na niego aby go otworzyć..
 6. Naciskamy „generuj pliki CSR”
 7. Ustanawiamy hasło (bez polskich znaków, minimum 6 znaków)
 8. Hasło należy zapamiętać lub zapisać (także system zapisze je automatycznie w katalogu „certyfikaty” jako pliki txt)
 9. Naciskamy „generuj pliki CSR”
 10. Pojawiło się okno „wybierz folder…”. Tworzymy na pulpicie np. folder „certyfikaty” i zapisujemy w nim pliki CSR.
 11. Zamykamy generator plików CSR.
 12. Następnie przechodzimy na naszej otwartej stronie rpwdl do kroku nr 3: „dołącz wygenerowane pliki” naciskamy "przeglądaj" i wyszukujemy zapisany plik wss.csr w naszym folderze „certyfikaty”, który w poprzednim kroku utworzyliśmy na pulpicie
 13. Klikamy „otwórz”
 14. Następnie przechodzimy do kolejnego przycisku "przeglądaj" i wyszukujemy zapisany plik tls.csr w naszym folderze „certyfikaty”,
 15. Klikamy „otwórz”
 16. Zaznaczamy okienko „akceptuję warunki korzystania z systemu P1”
 17. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaznaczając okienko wyboru
 18. Naciskamy „wyślij”
 19. Pojawia się komunikat o przyjęciu wniosku. Klikamy „ok”
 20. Na kolejnej stronie klikamy na zielone certyfikaty, aby pobrać do nich linki – zapisujemy linki koniecznie do tego samego folderu co poprzednie pliki.
 21. Otwieramy ponownie „Generator plików CSR (jak w punkcie 5)
 22. Wybieramy środkowy przycisk „Po złożeniu wniosku generuj pliki certyfikatu”. (Uwaga: jeżeli nie zamknąłeś Generatora certyfikatów CSR w punkcie 11, potrzebny przycisk nie będzie widoczny. Należy wtedy nacisnąć „powrót”, aby pokazał się odpowiedni przycisk).
 23. Naciskamy wczytaj pliki
 24. W oknie wybierz folder wyszukujemy nasz folder „certyfikaty” i naciskamy „wybierz”
 25. Odpowiednie pliki pojawią się w pustych okienkach generatora
 26. Wpisujemy hasło, które ustanowiliśmy w punkcie 7.
 27. Naciskamy „generuj pliki certyfikatów”
 28. Ponownie wybieramy nasz folder „certyfikaty” i klikamy „zapisz”
 29. W folderze „certyfikaty” pojawiły się pliki: certyfikat WSS i certyfikat TLS
 30. Teraz można zaimplementować certyfikaty do swojego programu gabinetowego w miejsce poprzednich i nadal wystawiać e-recepty
 31. Na koniec można usunąć z komputera Generator plików CSR, aby nie zaśmiecać dysku.

Powodzenia !

Stanisław Kowarzyk
Z-ca Sekretarza OIL w Opolu