Stanowisko Konwentu Prezesów OIL

Publikujemy stanowisko nr 2/2021 Konwentu Prezesów ORL z dn. 30 września 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw