Lekarz-przedsiębiorca a Polski Ład

Obecnie panująca nam władza z dużym zaangażowaniem dba o to, aby życie zawodowe lekarza nie było nudne i jednostajne. Dopiero co ogarnęliśmy temat kas fiskalnych on-line, a tu szykuje się następna rewolta: Polski Ład. Chciałbym podzielić się zupełnie podstawowymi informacjami dotyczącymi aktualnej sytuacji naszej grupy zawodowej w odpowiedzi na pytanie, które również ja sobie zadaję: „Polski Ład – i co teraz ?”

Koleżanki i Koledzy zatrudnieni wyłącznie na umowie o pracę mają problem z głowy. Wszystko załatwi za nich pracodawca. Lekarze prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą podjąć decyzję co do sposobu rozliczania się z podatku w roku 2022. Z wielu zmian jakie zajdą od 1 stycznia 2022 można wymienić kilka – szczególnie istotnych:

  1. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30000zł
  2. Składka zdrowotna uzależniona od przychodu/dochodu niepodlegająca odliczeniu od podatku
  3. Podwyższenie progu podatkowego do 120.000zł powyżej którego podatek wynosi 32%

Aktualnie lekarze prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  rozliczają się z fiskusem na kilka sposobów:

  1. Wg skali podatkowej
  2. Wg skali liniowej
  3. Ryczałtem
  4. Kartą podatkową

Wprowadzenie zmian przewidzianych w Polskim Ładzie skłania do przeanalizowania dotychczasowego sposobu rozliczania i dokonania tzw. optymalizacji, aby jeżeli stracić na tej reformie, to jak najmniej. Przy decyzji o zmianie formy opodatkowania należy wziąć pod uwagę wartość prognozowanego przychodu i dochodu oraz zakres czynności, gdyż pewne czynności oparte o konkretne numery PKD wykluczają możliwość stosowania niektórych form opodatkowania (np. najem lub sprzedaż towarów).

Generalnie im większe koszty uzyskania przychodu, bardziej opłacać się będzie skala podatkowa lub podatek liniowy (podatek i składka zdrowotna obliczane są tu od dochodu), im mniejsze koszty – opłacalny będzie ryczałt (obciążenia obliczane od przychodu)

A jak to wygląda w liczbach:

Skala podatkowa:

Kwota wolna od podatku 30.000 zł tj. 30.000 x 17% = 5.100 zł

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Do

Ponad

 

120.000 zł

 

17% minus kwota 5.100 zł

 

120.000 zł

15.300 zł + 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

Miesięczna składka zdrowotna:  9% od dochodu (od pierwszej złotówki – tu kwota wolna od podatku nie jest brana pod uwagę) bez możliwości odliczenia od podatku, ale nie mniej niż 270 zł

Uwaga: w tej formie opodatkowania istnieje możliwość rozliczenia wspólnego z małżonkiem – niepracującym lub nisko wynagradzanym. Mamy wtedy kwotę wolną od podatku 2x30.000 zł, a dochody zsumowane i podzielone na pół mogą nie przekroczyć, albo przekroczyć o mniejszą kwotę próg 120.000 zł, co obniży wysokość podatku.

Podatek liniowy:

Kwota wolna od podatku BRAK

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Do

Ponad

 

Brak progów

19% od dochodu

Miesięczna składka zdrowotna:  4,9% od dochodu bez możliwości odliczenia od podatku,

ale nie mniej niż 270 zł

Uwaga: brak możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem

Ryczałt:

Kwota wolna od podatku BRAK

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Do

Ponad                                       

 

Brak progów

14% od przychodu (a nie dochodu)

Składka zdrowotna miesięczna zależna od przychodu:

Przychód roczny do 60.000 zł

60% przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 307 zł

Przychód roczny od 60.001 zł do 300.000 zł

100% przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 511 zł

Przychód roczny powyżej 300.000 zł

180% przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 920 zł

Jeżeli przychód nie wystąpi przez pierwszy miesiąc/miesiące w roku podatkowym

9% najniższego wynagrodzenia, czyli 270 zł

Uwaga: na początku roku podatkowego musimy oszacować nasz przychód wg powyższych progów i ustalić wysokość miesięcznej składki zdrowotnej. Jeżeli się okaże, że w roku podatkowym zarobimy więcej niż zakładaliśmy, to w zeznaniu rocznym składkę zdrowotną trzeba będzie wyrównać – dopłacimy składkę do kwoty z wyższego progu za cały okres składkowy, tj, od stycznia.

Karta podatkowa:

Składka zdrowotna wyniesie 9% najniższego wynagrodzenia, czyli 270 zł

Uwaga: rozliczenie w formie karty podatkowej może być wybrane jedynie jako kontynuacja tej formy opodatkowania z poprzedniego roku (2021). Aktualnie urzędy skarbowe odmawiają przejścia na ten typ rozliczeń innym podatnikom.

Nowe zasady opodatkowania opracowane w Polskim Ładzie nie przewidują zmian zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, toteż jeżeli ktoś korzysta z preferencyjnych warunków oskładkowania w ZUS, to te przywileje utrzymuje.

Osobnym zagadnieniem jest forma opodatkowania spółek, gdzie zasady są całkowicie odmienne i czasami bardziej opłacalne niż jednoosobowa działalność gospodarcza, ale szczegółowej  wiedzy na ten temat nie posiadam.

Mam nadzieję, że to krótkie zestawienie pomoże Wam podjąć odpowiednie decyzje fiskalne, ale oczywiście przedstawione informacje nie wyczerpują tematu i nie uwzględniają różnych specyficznych sytuacji zawodowych. W sieci znajdują się bezpłatne formularze-kalkulatory w których można – po wpisaniu kwoty swoich przewidzianych w przyszłym roku przychodów, kosztów i dochodu – obliczyć obciążenia podatkowe i porównać je w różnych formach opodatkowania. Np tu:  https://www.e-pity.pl/polski-lad/kalkulator-forma-opodatkowania-firmy/

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub zadać pytanie osobie kompetentnej, zapisz się na spotkanie podatkowe online: LINK

Powodzenia

Stanisław Kowarzyk
Z-ca Sekretarza ORL w Opolu