Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej aktów wandalizmu, a także chuligańskich napaści skierowanych przeciwko lekarzom dokonywanych przez przeciwników szczepień (jak ostatnie zdewastowanie siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej poprzez umieszczenie na elewacji obraźliwych napisów), prezesi Okręgowych Izb Lekarskich domagają się od władz rządzących jednoznacznego stanowiska popierającego szczepienia przeciw COVID 19 raz podjęcia natychmiastowych, skutecznych działań zapobiegających dalszym atakom ich przeciwników.

W imieniu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich
Przewodnicząca Konwentu Prezesów OIL  Magda Wiśniewska
Tu można zobaczyć  ''dzieło'' wandali : https://m.facebook.com/beskidzkaizbalekarska?ref=bookmarks