Indywidualne Konta Składkowe

Opolska Izba Lekarska ustanowiła dla każdego lekarza i lekarza dentysty naszej Izby indywidualne konto do opłacania składek członkowskich. Koleżanki i Kolegów, którzy opłacają osobiście swoją składkę, prosimy o wpłaty na to konto. Generator kont jest dostępny w zakładce "składki" w podzakładce "Indywidualne Konto Składkowe" lub pod tym LINKIEM. Członkowie naszej Izby, którym składkę potrąca i odprowadza pracodawca na konto podstawowe Izby, mogą tymczasowo pozostać przy tym rozwiązaniu lub można podać pracodawcy swoje nowe - Indywidualne Konto Składkowe. Z czasem wpłaty na indywidualne konta  dotyczyć będą wszystkich lekarzy Opolskiej Izby Lekarskiej.

Stanisław Kowarzyk
Wiceprezes OIL w Opolu