Praca w ZUS

ZUS Oddział w Opolu OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKALEKARZY ORZECZNIKÓW

- praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegóły na stronie www.zus.pl