Praca w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu

Szpital Wojewódzki w Opolu zatrudni:

Lekarzy medycyny ratunkowej, endoskopistów i radiologów do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w wymiarze pozwalającym zapewnić 24- godzinną obsadę w SOR.

Ofertę wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu oraz dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje należy składać do Sekretariatu Dyrekcji Szpitala.
Adres: 45-372 Opole,
ul. Kośnego 53