Biegły sądowy

W związku z rosnącą ilością spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się z prośbą, zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.) o wskazanie osób posiadających teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z zakresu nauk medycznych. Poszukujemy między innymi lekarzy o specjalnościach: chirurgii naczyniowej, dermatologii, diabetologii, endokrynologii, gastrologii, hematologii, kardiologii, laryngologii, nefrologii, neurochirurgii, onkologii, okulistyki, pulmonologii, reumatologii, urologii, specjalistów medycyny pracy.

Chętni proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur do Biura Opolskiej Izby Lekarskiej

Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zamierza osobiście zwrócić się do rekomendowanych osób z ofertą współpracy.