Wojewoda poszukuje lekarzy

Koleżanki i Koledzy,

Po raz kolejny Wojewoda Opolski  zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów Opolszczyzny o pomoc. Tym razem, zgodnie z zapisem art.7g ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Wojewoda Opolski poszukuje lekarzy, lekarzy dentystów  do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

Chętni  proszeni są  o  zgłaszanie się  bezpośrednio do Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego, do Pana Piotra  Jadczaka ( tel. 774524352). 

                                                                Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
                                                             Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej OIL