Ogólnopolski Kongres Neurourologii, Uroginekologii, Rehabilitacji i Urologii Czynnościowej