Szkolenie z zakresu SMK - Warszawa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia raz w miesiącu organizuje szkolenia dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Jako pierwsze zostały przeprowadzone szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów wnioskujących o przystąpienie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Korkowego (LDEK).

Obecnie w dniu 19 września br., o godzinie 11:00, w siedzibie CSIOZ w Warszawie, planowane jest szkolenie z zakresu składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego PES. Zaproszenie to skierowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów, a chęć do udziału w szkoleniu można zgłosić wyłącznie za pomocą aplikacji, która dostępna jest na stronach CSIOZ w dziale aktualności" pod następującym adresem: https;//www.csioz.gov.pl/aktualnosci/.

Informacje o kolejnych terminach szkoleń zamieszczane będą także w dziale ,,aktualności" na stronie CSIOZ.