Prawnokarne i medyczne aspekty zaniechania szczepień dzieci

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu
i Opolska Izba Lekarska serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 
II Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt.: „Prawnokarne i medyczne aspekty zaniechania szczepień dzieci”
która odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul Katowicka 95)
w dniu: 28  listopada 2019 r. w godz. 10:00-16:00.

Szczegóły w załączniku