XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

Częstochowa 16-18 stycznia 2020 roku.

Tematem przewodnim konferencji będą słowa Świętego Jana Pawła II: Nie lękajcie się prawdy. 

Szczegółowe informacje o konferencji publikowane są na stronie:  https://www.2020.hospicjum-konferencja.pl/ 

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie formularza na stronie www.hospicjum-konferencja.pl lub Karty zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej zgodnie z wybranym pakietem nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.