Szkolenie z EDM: szpitale i POZ

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wznawia - w ramach Akademii CSIOZ - realizację projektu szkoleniowego „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Szkolenia będą prowadzone w nowej formule. Oprócz zajęć stacjonarnych, Akademia CSIOZ wprowadza opcję szkoleń  w wersji on-line. Pierwsze szkolenia rozpoczną się już w II połowie czerwca. Wygodna forma zajęć daje szansę udziału w nich także tym wszystkim pracownikom podmiotów medycznych, którym do tej pory udział w stacjonarnych szkoleniach uniemożliwiały obowiązki służbowe. Ponieważ od 8 stycznia 2021 roku wprowadzony zostanie obowiązek wystawiania skierowań wyłącznie w postaci elektronicznej, w programie planowanych szkoleń silny akcent położyliśmy na tematykę związaną z e-skierowaniami.
Przypominamy, że Akademia CSIOZ to inicjatywa, której głównym celem jest wsparcie personelu medycznego w zdobywaniu nowych umiejętności związanych z cyfryzacją ochrony zdrowia. Głównymi jej aktywnościami są obecnie szkolenia realizowane w zakresie funkcjonowania i obsługi e-skierowania, e-recepty, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
Szkolenia dedykowane są podmiotom leczniczym, w których realizowane są:
  • stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
  • świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
Szkolenia prowadzone są przez specjalistów CSIOZ, a udział w nich jest bezpłatny.
W ramach projektu zaplanowano:
- 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną;
- 660 szkoleń dla pracowników szpitali.
Placówki medyczne, których pracownicy chcą wziąć udział w szkoleniach, muszą posiadać aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Zapraszamy do rejestracji na szkolenia: https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signin.