Kurs języka migowego

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS zwraca się z prośbą o upowszechnienie informacji o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%. Lekarze często mają problem jak porozumieć się z pacjentem głuchym i jak udzielić mu pomocy.

Kurs podstawowy trwa 60h (dydaktycznych) i obecnie z powodu epidemii prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu np. od 16.00 do 20.00.
Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.

Koszt kursu wynosi:900 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON (osoby pełnosprawne) do 90% ceny.
Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a lekarze mają taki kontakt bardzo często.

Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszej wiadomości.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
 
Z poważaniem
Piotr Krupa
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS
782 568 450