I Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Medycznych

13-14 października 2022r.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – w Centrum Konferencyjnym EDU WIL przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu oraz online.

Link do konferencji