Szkolenie dla lekarzy dentystów - Chemo-mechaniczne opracowanie systemów kanałów korzeniowy

  • Termin szkolenia to 22.06 o godz. 10:00, czas szkolenia ok. 2,5-3h (w czas wliczona przerwa)
  • Szkolenie teoretyczno-praktyczne dla początkujących endodontów
  • Prelegent: Lek. dent. Nikodem Borecki
  • Szkolenie dla 10 osób. Prośba do uczestników aby każdy przyniósł do ćwiczeń usunięty ząb z wykonanym dostępem do ujść kanałów. 
 
Cześć teoretyczna:
1. 10 porad dla początkujących endodontów
+ Jak ruszyć z endodoncją mikroskopową ?
2. Mechaniczne opracowanie systemów kanałów korzeniowych:
+ Ruch obrotowy czy recyprokalny ?
+ Skuteczna praca narzędziami maszynowymi
+ Technika crown-down
+ Preflaring, glide path, scouting 
+ Sekwencja pracy narzędziami
3. Irygacja systemów kanałów korzeniowych
+ Skuteczna aktywacja płynów do płukania kanałów korzeniowych
 
Cześć praktyczna:
Mechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych usuniętych zębów narzędziami Azure Poldent.