Biuletyn Informacji Publicznej OIL w Opolu

6 września 2001 r. Sejm uchwalił USTAWĘ o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych (Art. 4) oraz ustala zasady oraz tryb udostępniania tych informacji. Zgodnie z ustawą, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są m. in. organy samorządów zawodowych.

7 maja 2002 r. zostało przyjęte ROZPORZĄDZENIE MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619). Rozporządzenie to określa m. in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane ustawą do udostępniania informacji publiczne

Naczelna Izba Lekarska oraz wszystkie 24 Okręgowe Izby Lekarskie są zobowiązane prowadzić podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.

W portalu Naczelnej Izby Lekarskiej oraz w serwisach Okręgowych Izb Lekarskich strony stanowiące BIP są oznaczone w prawym górnym rogu małą ikoną BIP. Kliknięcie na ikonie powoduje wyświetlenie informacji oraz instrukcji dotyczących BIP.

  • Dział: BIP

Instrukcja dotycząca dokonywania zmian w księdze rejestrowej praktyki (rozszerzenie działalności o nowe pomieszczenie, dopisanie nowego miejsca kontraktowego, wpisanie aktualnej polisy ubezpieczenia oc, itp.)

Przypominamy, że obowiązkiem każdego lekarza jest aktualizacja danych w księdze rejestrowej. Najczęstszą czynnością w rejestrze jest uaktualnianie polisy OC (praktycznie co rok). Wiele Koleżanek i Kolegów tego nie uczyniło !! Oto jak się do tego zabrać.

 

REJESTRACJA

Należy wejść na stronę www.rpwdl.csioz.gov.pl i założyć swoje konto (zakładka "Zarejestruj").

Trzeba podać numer prawa wykonywania zawodu, dane personalne, adres mailowy oraz własny login i hasło. Na podany adres mailowy zostanie przesłany link aktywacyjny (uwaga – czasami komputer przekierowuje go do spamu).

Należy aktywować swoje konto i wypełnić wniosek o nadanie uprawnień do pełnego korzystania z księgi rejestrowej (wniosek jest w zakładce Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych).

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do biura Opolskiej Izby Lekarskiej (osobiście, pocztą, faxem albo po zeskanowaniu mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Następnego dnia będzie już można logować się do własnej księgi rejestrowej i zależnie od potrzeby wydrukować księgę, wydrukować zaświadczenie albo dokonać zmian we wpisie w księdze.

LOGOWANIE I WPROWADZANIE ZMIAN

Jeżeli chcemy dokonać zmiany we wpisie wybieramy zakładkę Nowy wniosek, a następnie wybieramy rodzaj wniosku – albo Wniosek o zmianę (jeżeli chcemy dopisać nowe miejsce praktyki, nowy kontrakt, zmianę miejsca praktyki, aktualną polisę oc) albo Wniosek o wykreślenie(jeżeli chcemy całkowicie zaprzestać wykonywania praktyki). Poniżej pokazano przykładowodojście do aktualizacji polisy OC.


Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku należy go zakończyć i podpisać albo podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP, a następnie wysłać (uwaga – na ekranie może być widoczna opcja wyślij bez podpisu; nie należy z niej korzystać – wniosek nie podpisany zostanie zwrócony do poprawy).

Trzeba pamiętać o dołączeniu do wniosku odpowiednich zeskanowanych załączników: przy nowej lokalizacji praktyki – opinię sanepidu; przy aktualizowaniu ubezpieczenia OC – polisę ubezpieczenia. Lekarze i lekarze dentyści, którzy ubezpieczają się poprzez Izbę nie muszą załączać   polisy, wypełniają tylko wniosek o zmianę.

Osoba prowadząca rejestr sprawdza poprawność wniosku i zatwierdza zmiany albo odsyła wniosek do poprawy.

Lekarz po 2-3 dniach od wysłania wniosku powinien się zalogować i sprawdzić czy zmiany we wpisie zostały już dokonane. Jeżeli wniosek został odesłany do poprawienia to będzie się znajdował w zakładce Wnioski zwrócone. Trzeba go jeszcze raz edytować, poprawić i wysłać ponownie.


 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE "PRAKTYKI LEKARSKIE"

  • Dział: .PRAWO

Uwaga oszuści !

Przestrzegamy przed próbą oszustwa, podejmowaną przez firmę

„Kancelaria Legion” Global Gateway 3, Rue de la Perle, Province Mahe, Seychelles.

Przestępcy wysyłają na adresy praktyk lekarskich pisma informujące o wpłynięciu skargi na lekarza (lub praktykę) i za opłatą proponują wstrzymanie biegu sprawy.
Wszystkie tego typu przypadki należy zgłaszać do organów ścigania jako próbę wyłudzenia finansowego.

Uchwała nr 39/08/V

 

Uchwała nr 39/08/V

Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu

z dnia 22 października 2008r.

w sprawie upoważnienia Prezydium do podejmowania uchwał w imieniu Rady

Uchwała nr 24/07/V


Uchwała nr 24/07/V
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie
przyznania pożyczek lekarzom, którym w wyniku akcji strajkowej obniżone zostało wynagrodzenie

Uchwała nr 23/07/V

Uchwała nr 23/07/V

Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu

z dnia 18 lipca 2007r.

w sprawie

upoważnienia Naczelnej Rady Lekarskiej do występowania w imieniu

Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu