XXIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy

W dniach 13-15 czerwca br. miała miejsce XXIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy. Tym razem spotkanie zorganizowane zostało w Krakowie, a jego celem było omówienie aktualnych problemów i określenie kierunków zmian w edukacji podyplomowej młodych lekarzy i lekarzy dentystów.

 

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście: wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka –prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka Collegium Medicum UJ, dr hab. n. med. Mariusz Klencki – dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, dr Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz dr n. med. Bartłomiej Guzik – zastępca sekretarza ORL w Krakowie.

Dla dolnośląskich lekarzy dentystów podchodzących do LDEK-u istotna była kwestia wyboru miejsca, w którym odbywa się egzamin. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych tłumaczył, że przeprowadzanie tychże w Łodzi ma na celu wyrównanie szans zdającym. W ten sposób można też uniknąć – zdaniem dr. hab. n. med. Mariusza Klenckiego – zastrzeżeń dotyczących przebiegu egzaminu. CEM nie przewiduje ujawniania pytań po egzaminie. Dyrektor Klencki podkreślał, że na przekazanie zastrzeżeń dotyczących pytań zdający mają aż 3 dni. W odpowiedzi na pytanie o potencjalne inne miejsca egzaminacyjne, uzyskaliśmy odpowiedź, że oprócz Łodzi będzie to także najprawdopodobniej Warszawa.

Żywo dyskutowaliśmy na temat przebiegu specjalizacji oraz ilości procedur, które lekarze muszą wykonać w trakcie kształcenia. Głos zabrał sam minister. Igor Radziewicz-Winnicki potwierdził, że obecne wymagania dotyczące ilości procedur są oderwane od rzeczywistości i podpisane w ostatnim czasie plany kształcenia modułowego mają urealnić przebieg specjalizacji. Dzięki określeniu planów kształcenia w zakresie modułów po raz pierwszy podjęto próbę uregulowania kwestii dyżurowania przez kształcących się młodych lekarzy. Innymi poruszanymi w trakcie konferencji problemami była mała dostępność do miejsc specjalizacyjnych w ramach rezydentury oraz skoncentrowanie kształcenia w dużych ośrodkach medycznych w kraju, przyznawanie akredytacji wysokospecjalistycznym ośrodkom z pominięciem tych, w których wykonywane są zabiegi mniej specjalistyczne.

Po burzliwej debacie na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy postanowiliśmy przestawić ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi 7 apeli:

1. w sprawie dyżurów medycznych w trakcie specjalizacji,

2. w sprawie zwiększenia ilości miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów,

3. w sprawie wynagradzania kierowników specjalizacji,

4. w sprawie uproszczenia przyznawania akredytacji jednostkom szkolącym,

5. w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego zintegrowanego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydenckim i pozarezydencki,

6. w sprawie uregulowania zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w ramach umów cywilnoprawnych („wolontariat”),

7. w sprawie dostępności pytań z egzaminów lekarskich.

KML przy NIL

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 05 październik 2015 11:56

Informacje Komisji Młodych Lekarzy

 • LEKARZE REZYDENCI OKIEM PRAWNIKA
  Problem Wokół kwestii lekarzy rezydentów, a szczególnie, zakresu ich obowiązków i związanej z tym ewentualnej odpowiedzialności prawnej, pojawiło się kilka…
  Napisano czwartek, 20 listopad 2014 21:04
 • Interpelacja w sprawie rezydentur
  Justyna Kamińska 6.11.2014, Toruń Ul. Rzepakowa 3 87-152 Leszcz Justyna.Kaminska.jk(at)gmail.com Szanowny Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, jestem…
  Napisano czwartek, 20 listopad 2014 06:40
 • Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
  Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na apele Komisji Młodych Lekarzy NIL.
  Napisano czwartek, 20 listopad 2014 06:37
 • Odpowiedź Ministerstwa w sprawie dyżurów w SOR
  Ministerstwo Zdrowia 01.07.2014 Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Filip DąbrowskiPrzewodniczący Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej Szanowny Panie Przewodniczący,…
  Napisano wtorek, 12 sierpień 2014 08:36
 • XXIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy
  W dniach 13-15 czerwca br. miała miejsce XXIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy. Tym razem spotkanie zorganizowane zostało w Krakowie, a…
  Napisano wtorek, 12 sierpień 2014 07:32