Odpowiedź Ministerstwa w sprawie dyżurów w SOR

Ministerstwo Zdrowia                                                                           01.07.2014
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pan Filip Dąbrowski
Przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy
Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

Odpowiadając na Pana prośbę o przekazanie opinii dotyczącej przymusowego oddelegowania lekarzy rezydentów do pełnienia dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), uprzejmie informuje, że w opinii Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyżury medyczne w SOR, o ile nie są uwzględnione w programie specjalizacji, mogą być realizowane jedynie za zgodą zainteresowanego lekarza, z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy, pod warunkiem, że nie utrudniało realizacji programu specjalizacji.

 

Należy podkreślić, że rezydentura jest to szczególny rodzaj umowy o pracę, ściśle określającej czas jej zawarcia, cel oraz sposób realizacji, a wszelkie opóźnienia w realizacji programu skutkują przedłużaniem procesu szkolenia, co jest zjawiskiem niekorzystnym przede wszystkim ze względu na obniżenie efektywności wykorzystania miejsc szkoleniowych. Dodatkowo trzeba zauważyć, że do prowadzenia specjalizacji zgodnie z programem i planem jej odbywania, każda jednostka szkoląca zobowiązuje się w § l ust. 1 umów zawieranych z Ministrem Zdrowia na refundowanie kosztów zatrudnienia rezydentów. Zatem oddelegowanie lekarza do pracy w innym oddziale niż przewiduje to program specjalizacji jest niezgodne z tą umową, co zgodnie z § 2 ust, 5 ww. umowy, wiąże się z koniecznością zwrotu środków finansowych przekazanych przez Ministra Zdrowia na jej realizacje.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w tym roku do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło kilka sygnałów odnośnie przymusowego oddelegowania rezydentów do pełnienia dyżurów w SOR.

Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Edyta Kramek

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 05 październik 2015 11:56

Informacje Komisji Młodych Lekarzy

 • LEKARZE REZYDENCI OKIEM PRAWNIKA
  Problem Wokół kwestii lekarzy rezydentów, a szczególnie, zakresu ich obowiązków i związanej z tym ewentualnej odpowiedzialności prawnej, pojawiło się kilka…
  Napisano czwartek, 20 listopad 2014 21:04
 • Interpelacja w sprawie rezydentur
  Justyna Kamińska 6.11.2014, Toruń Ul. Rzepakowa 3 87-152 Leszcz Justyna.Kaminska.jk(at)gmail.com Szanowny Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, jestem…
  Napisano czwartek, 20 listopad 2014 06:40
 • Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
  Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na apele Komisji Młodych Lekarzy NIL.
  Napisano czwartek, 20 listopad 2014 06:37
 • Odpowiedź Ministerstwa w sprawie dyżurów w SOR
  Ministerstwo Zdrowia 01.07.2014 Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Filip DąbrowskiPrzewodniczący Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej Szanowny Panie Przewodniczący,…
  Napisano wtorek, 12 sierpień 2014 08:36
 • XXIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy
  W dniach 13-15 czerwca br. miała miejsce XXIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy. Tym razem spotkanie zorganizowane zostało w Krakowie, a…
  Napisano wtorek, 12 sierpień 2014 07:32