Obwieszczenie Przewodniczącego OKW o wynikach wyborów na XXXVII Zjeździe Lekarzy

Obwieszczenie

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Opolskiej Izby Lekarskiej

z dnia 03.03.2018r.

o wynikach wyborów na XXXVII Okręgowym Zjeździe Lekarzy

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia wyborczego na XXXII Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam co następuje:

  1. Prezesem Opolskiej Izby Lekarskiej wybrany została

Jolanta Smerkowska-Mokrzycka

  1. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrany został

Wojciech Derkowski

  1. Na członków Okręgowej Rady Lekarskiej wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Bąk Adam

Burgiel Henryk

Chechłowski Jacek

Chruszczyk Stanisław

Dryja Marek

Gajda Iwona

Grzybowska-Substelna Justyna

Hamryszak Barbara

Jakubiszyn Jerzy

Knosala Robert

Kowarzyk Stanisław

Kudyba Bogusław

Latała Wiesław

Łuszczyńska-Ostrowska Małgorzata

Martyniszyn Adam

Mazur Jacek

Mielczarek Marcin

Rekucki Konrad

Suzanowicz Barbara

Wojtyłko Aleksander

  1. Na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Drosik Kazimierz

Hałaburdo Donata

Jarka Jolanta

Knopińska-Rostkowska Ewa

Konopka-Błaszczyk Małgorzata

Olszewski Paweł

Rogala Ewa

Szcześniak Maciej

Ziemba Anna

  1. Na Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Baszak Anna

Bruzi-Bużowicz Róża

Derkacz-Jedynak Marzanna

Doskocz Krzysztof

Głąb Grzegorz

Gulewicz Ireneusz

Junosza-Szaniawski Antoni

Kanturski Marek

Kaźmierczak Anna

Kobyłecki Czesław

Krzymowska Elżbieta

Kulig Olaf

Łabuz-Margol Małgorzata

Łotecki Ireneusz

Murawski Józef

Noceń-Firlej Ewa

Porażko Tomasz

Pyziak Andrzej

Rączy Katarzyna

Siewiński Marek

Stempniewicz Krzysztof

Tarnowski Piotr

Tomala Marek

Wartenberg Krystian

Wileński Ryszard

Zubrzycka Czesława

Zwoliński Dariusz

  1. Do Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Błaszczyk Marek

Bunio Andrzej

Fijałkowski Włodzimierz

Piętka Marek

Pisarski Leszek

  1. Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy zostali następujący lekarze/lekarze dentyści:

Dryja Marek

Hamryszak Barbara

Jakubiszyn Jerzy

Kowarzyk Stanisław

Kuzyszyn Zbigniew

Mazur Jacek.

Miarka Jacek

Smerkowska-Mokrzycka Jolanta

  1. Do Okręgowej Komisji Wyborczej zostali wybrani następujący lekarze / lekarze dentyści:

Błaszczyk Marek

Chruszczyk Stanisław

Jakubiszyn Jerzy

Kowarzyk Stanisław

Lechniak Małgorzata

Mielczarek Marcin

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Opolskiej Izby Lekarskiej

lek. dent. Stanisław Chruszczyk