Informacje o wyborach 2013

Obwieszczenie

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Opolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 18.12.2013r.
o wynikach wyborów na XXXII Okręgowym Zjeździe Lekarzy

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia wyborczego na XXXII Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam co następuje:

1. Prezesem Opolskiej Izby Lekarskiej wybrany został

Jerzy Jakubiszyn

2. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrany został

Zbigniew Kuzyszyn

3. Na członków Okręgowej Rady Lekarskiej wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Bąk Adam
Chowaniec Tadeusz
Chruszczyk Stanisław
Dryja Marek
Felbel Waldemar
Gajda Iwona
Grzybowska-Substelna Justyna
Hamryszak Barbara
Kowalik Zbigniew
Kowarzyk Stanisław
Lach Jerzy
Latała Wiesław
Łuszczyńska-Ostrowska Małgorzata
Martyniszyn Adam
Mazur Jacek
Mielczarek Marcin
Mijas Jarosław
Olejnik Rafał
Smerkowska-Mokrzycka Jolanta
Suzanowicz Barbara
Wojtyłko Aleksander

4. Na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Bilińska Danuta
Bujak Wojciech
Czopkiewicz Lidia
Derkowski Wojciech
Gawłowska-Gawlik Grażyna
Gawor Maciej
Goj-Birecka Julia
Hałaburdo Donata
Jarka Jolanta
Krawczyńska-Musiałowska Barbara
Krzeszowiec Tomasz
Misiaszek Bożena
Olszewski Paweł
Potyrała-Wierzchowiec Jolanta
Rams Arkadiusz
Rogala Ewa
Rypniewski Robert
Suchoń Katarzyna
Sysło Piotr
Tokar Piotr
Wiśniewski Krzysztof

5. Na Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Bruzi-Bużowicz Róża
Głąb Grzegorz
Gulewicz Ireneusz
Junosza-Szaniawski Antoni
Kanturski Marek
Kobyłecki Czesław
Kollek Ewa
Krzymowska Elżbieta
Kudyba Bogusław
Lechniak Małgorzata
Łabuz-Margol Małgorzata
Łotecki Ireneusz
Matuszek Piotr
Murawski Józef
Noceń-Firlej Ewa
Pędich Rafał
Pyziak Andrzej
Rączy Katarzyna
Siewiński Marek
Tarnowski Piotr
Tomala Marek
Wartenberg Krystian
Wileński Ryszard
Zubrzycka Czesława

6. Do Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Fijałkowski Włodzimierz
Januszkiewicz Aleksander
Karoń Jarosław
Koronczok Paweł
Pisarski Leszek

7. Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy zostali następujący lekarze/lekarze dentyści:

Dryja Marek
Hamryszak Barbara
Jakubiszyn Jerzy
Kowarzyk Stanisław
Lach Jerzy
Mazur Jacek
Olejnik Rafał
Smerkowska-Mokrzycka Jolanta

8. Do Okręgowej Komisji Wyborczej zostali wybrani następujący lekarze/lekarze dentyści:

Bilińska Danuta
Chruszczyk Stanisław
Kobyłecki Czesław
Kowarzyk Stanisław
Lechniak Małgorzata
Palacz Grzegorz
Sienkiewicz Wiesław

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Opolskiej Izby Lekarskiej

lek. dent. Stanisław Chruszczyk

 

Obwieszczenie

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Opolskiej Izby Lekarskiej

z dnia 03.12.2013r.

o zmianie w składzie delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Opolskiej Izby Lekarskiej

kadencji 2013-2017

Na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz w związku z uchwałą nr 5 Okręgowej Komisji Wyborczej Opolskiej Izby Lekarskiej z dnia 03 lipca 2013r., obwieszczam co następuje: 

1. Mocą Uchwały  nr 6 Okręgowej Komisji Wyborczej, z powodu wygaśnięcia ekspektatywy mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy na liście wybranych delegatów - wpis Michał KARBOWSKI zastępuje się wpisem Rafał OLEJNIK

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Kowarzyk

Obwieszczenie

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Opolskiej Izby Lekarskiej

z dnia 8.07.2013r.

o wynikach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Opolskiej Izby Lekarskiej kadencji 2013-2017

Na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz w związku z uchwałą nr 5 Okręgowej Komisji Wyborczej Opolskiej Izby Lekarskiej z dnia 03 lipca 2013r., obwieszczam co następuje: 

 1. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VII kadencji 2013-2017, zwanych dalej „wyborami” przeprowadziła Okręgowa Komisja Wyborcza powołana na zgromadzeniu wyborczym Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Opolszczyzny w dniu 24 października 2009r.
 2. Liczbę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2013-2017 ustalono w stosunku 1 delegat na 20 lekarzy/lekarzy dentystów, wpisanych na listę członków rejonu wyborczego uchwałą nr 79/13/VI z 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 2013-2017.
 3. Liczba członków Opolskiej Izby Lekarskiej wpisanych na listy rejonów wyborczych wynosiła 3158, należna liczba delegatów 158.
 4. Wybory przeprowadzono w okresie od 15 kwietnia do 26 maja 2013r. w 29 rejonach wyborczych (na 31 rejonów powołanych uchwałą nr 71/12/VI Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych). W dwóch rejonach nr 2 i nr 20 wybory nie odbyły się z uwagi na brak zgłoszonych kandydatów na delegatów.
 5. Wybrano 132 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji VII na lata 2013-2017
 6. Ogólna liczba wybranych delegatów w I turze wyborów stanowi 84% liczby należnej.
 7. Delegatami wybrani zostali lekarze/lekarze dentyści:
Okręg wyborczy
Wybrani delegaci
1. Brzeg
 1. Julia Goj – Birecka
 2. Bogdan Nowak
 3. Barbara Krawczyńska – Musiałowska
 4. Barbara Duber
 5. Barbara Suzanowicz
 6. Janina Szponarska
2. Głubczyce
-
3. Kędzierzyn – Koźle
 1. Iwona Parzonka
 2. Jarosław Karoń
 3. Jadwiga Oronowicz- Siwak
 4. Dariusz Szymański
 5. Jacek Mazur
 6. Bożena Misiaszek
 7. Krystyna Stanula
 8. Piotr Wandrasz
 9. Andrzej Mazur
 10. Wojciech Stochmiałek
 11. Michał Karbowski
4. Kluczbork
 1. Wojciech Derkowski
 2. Róża Bruzi – Bużowicz
 3. Adam Martyniszyn
 4. Lidia Tomanek
 5. Józef Maciołek
5.Krapkowice
 1. Aleksander Januszkiewicz
 2. Ewa Kollek
 3. Iwona Gajda
 4. Piotr Nadbrzeżny
6. Namysłów
 1. Waldemar Felbel
 2. Jacek Kaczmarek
 3. Roman Barabach
7. Nysa
 1. Stanisław Kowarzyk
 2. Adam Bąk
 3. Elżbieta Krzymowska
 4. Anna Kaźmierczak
 5. Małgorzata Łabuz-Margol
 6. Małgorzata Wagner
 7. Grażyna Gawłowska – Gawlik
 8. Ewa Sahaj
 9. Czesław Kobyłecki
 10. Jolanta Potyrała – Wierzchowiec
 11. Wojciech Bujak
 12. Piotr Sysło
8. Głuchołazy
 1. Andrzej Pyziak
9. Olesno
 1. Krystian Wartenberg
 2. Marcin Mielczarek
 3. Sławomir Panek
10. Prudnik
 1. Arkadiusz Rams
11. Strzelce Opolskie
 1. Sławomir Chmielewski
 2. Marek Kanturski
 3. Dariusz Zwoliński
 4. Jarosław Mijas
 5. Ryszard Wileński
 6. Robert Żurawel
12. WCM + NFZ
 1. Jerzy Jakubiszyn
 2. Jacek Hobot
 3. Maciej Gawor
 4. Sławomir Rak
 5. Ewa Trejnowska
 6. Andrzej Wester
 7. Paweł Mielczarek
 8. Rafał Pławszewski
 9. Ryszard Noparlik
 10. Marek Dryja
 11. Piotr Jastrzębski
 12. Zbigniew Kowalik
 13. Krzysztof Stempniewicz
 14. Bogusław Kudyba
 15. Tomasz Rekucki
 16. Longina Tybel - Brodowska
13. Szpital Wojewódzki + RCKK
 1. Zbigniew Kuzyszyn
 2. Marcin Dorocki
 3. Gabriel Kryczka
 4. Janusz Różański
 5. Tomasz Mazur
 6. Swietłana Litwiniec
14. OCO + ZUS
 1. Lidia Czopkiewicz
 2. Wojciech Redelbach
 3. Piotr Tokar
15. Matka i Dziecko
 1. Anna Chirowska – Adamczyk
 2. Krzysztof Wiśniewski
16. Neuropsychiatria Opole
 1. Ewa Pendziałek – Grunwald
 2. Elżbieta Sadowska
17. MSW + Szpital Wojskowy
 1. Piotr Tarnowski
 2. Małgorzata Łuszczyńska – Ostrowska
 3. Janusz Konieczny
18. Kup+ Pokój +Megavita
 1. Andrzej Bunio
 2. Jerzy Lach
19. Opole – Powiat Opole
 1. Irena Inglot- Różańska
20. Opole – SP ZOZ
-
21. Opole – N ZOZ-y
 
1. Aleksander Wojtyłko
22. Opole – Miasto (reszta)
 
1. Tadeusz Chowaniec
2. Ryszard Pichurski
3. Grażyna Wojtalska – Kusyk
4. Leszek Pisarski
5. Teodora Cerbe – Mynte
6. Ewa Płaszowiecka
7. Jan Wróbel
8. Eustachiusz Gadula
9. Bolesław Ostrowski
23. Rejon Związku Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny
 
1. Ewa Machowska
2. Paweł Koronczok
24. Brzeg (dent)
 
1. Paweł Olszewski
2. Joanna Gądek – Baran
3. Renata Górecka
25. Kędzierzyn – Koźle (dent)
 
1. Ewa Rogala
2. Paweł Sługocki
3. Donata Hałaburdo
 
26. Kluczbork + Namysłów + Olesno (dent)
 
1. Ewa Noceń – Firlej
2. Janusz Proszewski
3. Włodzimierz Fijałkowski
4. Anna Baszak
5. Bartosz Ocharski
27. Nysa (dent)
 
1. Wiesław Sienkiewicz
2. Ewa Ćwiklińska
3. Krystyna Śniatowska – Kubica
4. Małgorzata Wójtowicz
28. Strzelce Opolskie (dent)
 
1. Małgorzata Lechniak
2. Jerzy Drzyzga
29. Prudnik + Głubczyce (dent)
 
1. Katarzyna Rączy
2. Robert Rypniewski
30. Opole powiat + Krapkowice (dent)
 
1. Łukasz Milejski
2. Said Rayad
3. Piotr Matuszek
31. Opole ( dent)
 
 1. Jolanta Smerkowska – Mokrzycka
 2. Justyna Grzybowska – Substelna
 3. Anna Adamska
 4. Marta Rodziewicz – Kabarowska
 5. Wiesław Latała
 6. Barbara Hamryszak
 7. Stanisław Chruszczyk
 8. Rafał Pędich
 9. Grzegorz Palacz
 10. Danuta Bilińska
 11. Małgorzata Pokuszyńska - Baran

8. Zgodnie z § 31 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych członek właściwego zgromadzenia wyborczego lub przewodniczący właściwej komisji wyborczej może wnieść protest przeciwko ważności wyborów z zarzutem naruszenia przepisów ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) i Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 roku określonej powyżej lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów, do Okręgowego Sądu Lekarskiego Opolskiej Izby Lekarskiej za pośrednictwem Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Kowarzyk

 

 

Rejony wyborcze

Poniższa tabela zawiera należną liczbę delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych zatwierdzona Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 27 lutego 2013r.

 

Nr rejonu

Rejon wyborczy

Liczba członków

Liczba delegatów

K7.001

Brzeg

121

6

K7.002

Głubczyce

87

4

K7.003

Kędzierzyn-Koźle

228

11

K7.004

Kluczbork

94

5

K7.005

Krapkowice

93

5

K7.006

Namysłów

56

3

K7.007

Nysa

235

12

K7.008

Głuchołazy

59

3

K7.009

Olesno

102

5

K7.010

Prudnik

93

5

K7.011

Strzelce Opolskie

114

6

K7.012

WCM+ NFZ

317

16

K7.013

Szpital Wojewódzki + RCKK

122

6

K7.014

OCO + ZUS

63

3

K7.015

Matka i Dziecko

50

2

K7.016

Neuropsychiatria Opole

49

2

K7.017

MSW + Szpital Wojskowy

58

3

K7.018

Kup + Pokój + Megavita

43

2

K7.019

Opole – Powiat Opole

88

4

K7.020

Opole – SP ZOZ Opole

78

4

K7.021

Opole – N ZOZ-y

56

3

K7.022

Opole – Miasto (reszta)

182

9

K7.023

Rejon Związku Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny nie przypisanych do innych rejonów wyborczych

49

2

K7.024

Brzeg (dent)

55

3

K7.025

Kędzierzyn- Koźle (dent)

71

4

K7.026

Kluczbork + Namysłów + Olesno (dent)

94

5

K7.027

Nysa (dent)

85

4

K7.028

Strzelce Opolskie (dent)

56

3

K7.029

Prudnik + Głubczyce (dent)

62

3

K7.030

Opole powiat + Krapkowice (dent)

71

4

K7.031

Opole (dent)

227

11

 

W sumie

3158

158

 Wkrótce opublikujemy obwieszczenie Okęgowej Komisji Wyborczej o wymikach wyborów.

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Kowarzyk