APEL w sprawie wypowiadania klauzuli opt-out

APEL
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 22 listopada 2017r.
w sprawie wypowiadania klauzuli opt-out

 

Okręgowa Rada Lekarska w Opolu, biorąc pod uwagę apel nr 9/17/VlI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 października 2017r. do lekarzy o ograniczenie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych do maksymalnie 48 godzin w tygodniu, zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów, członków Opolskiej Izby Lekarskiej, o wypowiadanie klauzuli opt-out.

Biorąc pod uwagę harmonogram akcji protestacyjnej, prowadzonej przez lekarzy rezydentów. Okręgowa Rada Lekarska przypomina, że wypowiedzenia klauzuli opt-out powinny być dostarczone do pracodawcy nie później niż w czwartek 30 listopada.

 Sekretarz ORL                                                                                                     Prezes ORL
 lek.dent. Barbara Hamryszak                                                                               dr n.med. Jerzy Jakubiszyn

 

W załącznikach dokumenty związane ze sprawą poruszaną w apelu