Stanowisko z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Manifestu „Polska to chory kraj”

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 25 września 2019 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Opolu w pełni popiera postulaty zawarte w Manifeście Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie „Polska to chory kraj”, kierowane do Posłów i Senatorów RP.

Jednocześnie uważa, że postulaty te nie wyczerpują całości problemu i powinny być tylko wstępem do dyskusji na temat obecnego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

                        Sekretarz                                                            Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu                Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
 lek. Małgorzata Łuszczyńska-Ostrowska         lek. dent. Jolanta Smerkowska-Mokrzycka