Stanowisko Prezydium w sprawie poparcia akcji protestacyjnej środowisk medycznych

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 22 lipca 2020r.
w sprawie poparcia akcji protestacyjnej środowisk medycznych

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu w pełni identyfikuje się z założeniami akcji protestacyjnej środowisk medycznych, zapowiedzianej na 8 sierpnia br. Dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia, a właściwie pozorowanie działań, w obliczu epidemii COVID-19, uwypukliły wszystkie nierozwiązane dotąd problemy, związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z oburzeniem stwierdza, że dla władzy publicznej ważniejsze jest dokonywanie zmian w Kodeksie karnym i straszenie lekarzy karami pozbawiania wolności lub pozbawiania prawa wykonywania zawodu, niż zapewnienie realnego wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu zwraca również uwagę na bezprecedensowe lekceważenie przez Ministerstwo Zdrowia apeli i stanowisk samorządu lekarskiego, co jest tym bardziej niezrozumiałe, że niespotykana we współczesnej dobie pandemia wymaga współpracy Ministerstwa Zdrowia oraz całego środowiska lekarzy i lekarzy dentystów.