Uchwały ORL V Kadencji

Uchwała nr 39/08/V

Uchwała nr 39/08/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 22 października 2008r. w sprawie upoważnienia Prezydium do podejmowania uchwał…

Uchwała nr 24/07/V

Uchwała nr 24/07/VOkręgowej Rady Lekarskiej w Opoluz dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawieprzyznania pożyczek lekarzom, którym w wyniku akcji strajkowej…

Uchwała Nr 22/07/V

Uchwała Nr 22/07/VOkręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 27 czerwca 2007r.w sprawie utworzenia funduszu finansowego w związku z akcją…

Uchwała nr 20/07/V

Uchwała nr 20/07/VOkręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 18 kwietnia 2007rw sprawie regulaminu działania Pełnomocnika do spraw Zdrowia Lekarzy

Uchwała nr 18/07/V

Uchwała nr 18/07/VOkręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 24 stycznia 2007r.w sprawie rozdysponowania odsetek od lokat i środków pieniężnych

Uchwała nr 19/07/V

Uchwała nr 19/07/VOkręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 24 stycznia 2007r.w sprawie zmiany uchwały nr 27/99/III Okręgowej Rady Lekarskiej…