Opolska Izba Lekarska - Uchwały ORL VIII kadencji

Uchwały ORL VIII kadencji

Uchwały ORL VIII kadencji (8)

Uchwała nr 56

Uchwała nr 56/19/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie
zmiany uchwały nr 45/09/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie dofinansowania udziału członków Opolskiej Izby Lekarskiej w imprezach sportowych

Uchwała nr 38

Uchwała nr 38/19/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie
zmiany uchwały nr 40/08/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 26 listopada 2008r.
w sprawie wydawania zaświadczeń o posiadaniu prawa do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Uchwała nr 40

Uchwała nr 40/19/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie
zmiany uchwały nr 70/12/VI Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 24 października 2012r. w sprawie Funduszu Samopomocy Opolskiej Izby Lekarskiej.

Uchwała nr 39

Uchwała nr 39/19/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie
ustalenia ceny za wykonanie kserokopii dokumentacji gromadzonej przez OROZ i OSL
oraz za nagranie zapisu dźwiękowego protokołu rozprawy lub posiedzenia jawnego

Uchwała nr 12

Uchwała nr 12/18/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018r.
w sprawie wysokości stawek za reklamy i ogłoszenia ukazujące się w Biuletynie Informacyjnym
oraz na stronie internetowej Opolskiej Izby Lekarskiej
Subskrybuj to źródło RSS