Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

na

Remont i przebudowę części budynku - siedziby

Opolskiej Izby lekarskiej w Opolu ul. Grunwaldzka 23

POSTĘPOWANIE nr OIL/1/2015

[ Do pobrania dokument doc. ]

 

Lekarze, którzy pracują w poz, a nie mają specjalizacji z medycyny rodzinnej lub nie robią tej specjalizacji lub nie mają dwójki z medycyny ogólnej (czyli jedynkowicze z ogólnej, jedynkowicze i dwójkowicze z interny oraz jedynkowicze i dwójkowicze z pediatrii) muszą ukończyć kurs z medycyny rodzinnej w CMKP. Wymóg taki wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która weszła w życie w połowie 2014. (Tekst jednolity: D.U. 2015 poz. 581; art.55 ust.2a i 2b). Jest tam podany 3-letni okres na ukończenie tego kursu. Zalecam jak najszybsze zgłaszanie się do CMKP, celem akredytacji na ten kurs. Czas płynie, a zgłoszeń jest mało. Pod koniec ustawowego okresu mogą być problemy z uzyskaniem miejsca.

Jerzy Jakubiszyn

 

Koleżanki i Koledzy,

W miniony poniedziałek odbył się pogrzeb wieloletniego Ordynatora Oddziału Ginekologii w Opolu dr n.med. Bronisława Łabiaka. We wtorek w „NTO” pojawiła się informacja o tym smutnym fakcie. Niestety redaktor pisząca krótkie wspomnienie zachowała się w sposób dla mnie zupełnie nie do zaakceptowania i pozwoliła sobie na oczernianie zmarłego. Skierowałem więc list otwarty do „NTO”, jago kopię przekazałem do Radia Opole i Telewizji Opole. Ponieważ „NTO” nie opublikowała tego listu, zamieszczam go na naszej stronie.

Jerzy Jakubiszyn

 

List otwarty

Czytając zamieszczone we wczorajszym wydaniu NTO wspomnienie o zmarłym dr n.med. Bronisławie Łabiaku, autorstwa Mireli Mazurkiewicz, przypomniała mi się stara łacińska maksyma De mortuis aut bene aut nihil (w innej wersji De mortuis nil nisi bene) co oznacza O zmarłych mów tylko dobrze. Uznano wówczas, że w obliczu majestatu śmierci lepiej mówić mniej, niż trochę za dużo.

Niestety autorka wspomnienia chyba o tej maksymie zapomniała. Kilkudziesięcioletnia praca dr Łabiaka, w tym wieloletnia jako Ordynatora Oddziału, asystowanie przy narodzinach setek Opolan zostały sprowadzone do jednej, niewątpliwie tragicznej sytuacji, która wydarzyła się pod koniec kariery zawodowej i w której żadne ostateczne rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły.

Tym razem majestat śmierci przegrał z … (nie bardzo nawet wiem z czym).

Jerzy Jakubiszyn
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu

Opole, 13.05.2015.

 

UWAGA !!

1. Z dniem 18 marca 2015r. przystąpienie do ubezpieczenia lekarza - członka innej, niż Opolska, izby lekarskiej nie jest możliwe.

2. Każdy lekarz jest zobowiązany po wpłacie składki OC do elektronicznej aktualizacji okresu trwania polisy OC w swojej księdze rejestrowej na stronie https://www.rpwdl.csioz.gov.pl. Instrukcja jak to zrobić znajduje się TUTAJ.

Więcej…

 
OBOWIĄZKI LEKARZA - PRZEDSIĘBIORCY
(zestawienie praktyczne)
 

Do moich pacjentów, znajomych i przyjaciół!

Postanowiłam napisać list z prośbą o przesłanie go dalej jak najliczniejszej grupie ludzi. 3 stycznia po dzienniku widziałam rozmowę z politykami na temat sytuacji jako zaistniała w POZ. Prowadząca wielokrotnie mówiła, że nie rozumie postępowania Porozumienia Zielonogórskiego. Cała sprawa została sprowadzona do nadmiernych żądań finansowych , braku odpowiedzialności i krzywdzenia pacjentów.

Jak pewnie wszyscy zauważyli do tej rozmowy nie został zaproszony nikt ze strony lekarzy a o tym czego chcą lekarze wypowiadał się autorytatywnym głosem przedstawiciel PO. Przekłamania i oszczerstwa są poważne i poważne jest to o co walczy Porozumienie Zielonogórskie.

 

Więcej…

 

Szanowni Państwo

W chwili wdrażania tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego Naczelna Rada Lekarska - jako reprezentant wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce - musi stanowczo zaprotestować przeciwko wprowadzaniu przez Ministerstwo Zdrowia opinii publicznej w błąd.

Istnieją uzasadnione podejrzenia, że przepisy pakietu onkologicznego i kolejkowego mogą być niezgodne z Ustawą Zasadniczą. Dlatego też na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponuję Radzie złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

Więcej…

 

Koleżanki i Koledzy,

Część z Was, przy okazji wpłacania składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zadeklarowała chęć otrzymania z PZU karty rabatowej, uprawniającej do korzystania z pewnych ulg przy zawieraniu innych ubezpieczeń. W tej sprawie otrzymaliśmy komunikat od ubezpieczyciela, który poniżej załączam.

Jerzy  Jakubiszyn

Więcej…

 

Księga rejestrowa z numerem jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem:  http://www.rpwdl.csioz.gov.pl - Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów - wyszukiwarka 

Od 1 kwietnia 2013r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wszelkie zmiany dotyczące praktyk lekarskich (wpis do rejestru nowej praktyki, zmiana wpisu praktyki już istniejącej, wykreślenie praktyki z rejestru) jest możliwe tylko na portalu internetowym RPWDL.

Lekarz/ lekarz dentysta, aby złożyć podpisany wniosek, musi posiadać certyfikat bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na ePUAP.  Bez tego nie będzie można dokonać żadnych zmian.

Szczegóły w zakładce "Praktyki Lekarskie"

 

Każdy lekarz lub lekarz dentysta, który dotąd nie musiał mieć kasy fiskalnej, a którego przychód konsumencki w 2012 r. wyniósł co najmniej 20.000 zł, musi od 1 marca wyposażyć swoją praktykę w kasę fiskalną. Każdy lekarz lub  lekarz dentysta, który w 2012 r. tego pułapu nie przekroczył, ale przekroczy go w trakcie 2013 r., będzie musiał po 2 miesiącach zainstalować kasę (np. przekroczenie nastąpi w maju – kasa fiskalna od 1 sierpnia; przekroczenie w sierpniu – kasa fiskalna od 1 listopada, itp.).

Dla lekarzy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą w trakcie 2013 r. pułap granicznych przychodów nie będzie wynosił 20.000 zł, ale będzie proporcjonalny do liczby miesięcy działania praktyki (np. działalność zarejestrowana w lutym – pułap wynosi 11/12 z 20.000 zł; działalność zarejestrowana w maju – pułap wynosi 8/12 z 20.000 zł, itp.).

 

Powstała Kasa Pomocy Koleżeńskiej Opolskiej Izby Lekarskiej. Celem jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg  ( w miarę posiadanych środków ) na zasadach określonych w Statucie Kasy.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
BIP
Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...