WAŻNE INFORMACJE

Pomoc psychologiczna podczas epidemii

25-03-2020 Wyświetleń:24 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy informację z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej o liście psychoterapeutów gotowych udzielać bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego. Wykaz dostępny jest na stronie: www.ptpp.pl zakładka  - bezpłatna pomoc. W...

Zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

25-03-2020 Wyświetleń:56 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Sanepid - wytyczne i rekomendacje przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

18-03-2020 Wyświetleń:312 Ogłoszenia i komunikaty

 Koleżanki i Koledzy!                                                                            Lekarze i Lekarze dentyści !   W związku  z Waszymi licznymi  zapytaniami : jak pracować? i czy  pracować ? w stanie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w  kraju, zwróciłam się w...

Komunikat dla lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne i złożyli wniosek o przystąpienie do PES w sesji wiosennej 2020

18-03-2020 Wyświetleń:37 Ogłoszenia i komunikaty

W związku z opublikowanymi w dniu 16 marca 2020 r. nowelizacjami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia...

Apel do Lekarzy i Lekarzy Dentystów

16-03-2020 Wyświetleń:265 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki, Koledzy Lekarze  i Lekarze Dentyści ! Zawieszając przyjęcia pacjentów w naszych praktykach na czas jakiś, proszę o pozostawanie w kontaktach ze swoimi pacjentami (telefonicznie, mailowo) tak, by mogli oni uzyskać...

Ważne rozporządzenie dla "Kontraktowców"

15-03-2020 Wyświetleń:346 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki, Koledzy ! Szanowni Państwo ! Wczoraj  w późnych godzinach wieczornych ukazało się ważne rozporządzenie  w Dz.U.- nowelizacja OWU umożliwiająca zaliczkowe wypłaty w  pełnej miesięcznej wysokości. https://nil.org.pl/dla-lekarzy/prawo/4481-ogolne-warunki-umow-finansowanie   Z koleżeńskim  pozdrowieniem Jolanta Smerkowska-Mokrzycka Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej

Komunikat Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL

14-03-2020 Wyświetleń:594 Ogłoszenia i komunikaty

Wskutek lawinowo zgłaszanych zapytań ze strony stomatologów „co robić” , wobec też: dramatycznej sytuacji sprzętowej ,  braku perspektyw jej poprawy  wysokiego stopnia narażenia na zakażenie  na stronie KS NRL ukazał się następujący komunikat A...

Apele Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

13-03-2020 Wyświetleń:78 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy linki do podjętych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Apeli: do Ministra Zdrowia o zwiększenie dostępu do testów wykrywających SARS-Cov-2 do Obywateli RP o zapewnienie lekarzom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej w...

Aktualności

Bezpłatne kursy Incision Academy

27-03-2020 Wyświetleń:5 Szkolenia

Covid- 19 zmienił naszą rzeczywistość w zaledwie kilka miesięcy. Obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi olbrzymie wyzwanie dla zespołów medycznych, które  codziennie zmagają się z rosnącą liczbą zakażeń. Obserwujemy  wysiłek lekarzy, pielęgniarek...

Pomoc dla Seniora

27-03-2020 Wyświetleń:7 Ogłoszenia i komunikaty

Pomoc  osobom  potrzebującym w związku z  ogłoszonym stanem epidemii !   Koleżanki ! Koledzy!            Obecna sytuacja jest  na tyle  nietypowa,że chcę w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej zainicjować akcję ‘’Pomoc dla seniora’’...

Lekarze nie mogą milczeć

27-03-2020 Wyświetleń:3 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki i Koledzy! Środowisko lekarskie zbulwersowane jest sygnałami o ograniczaniu lekarzom i innym pracownikom medycznym prawa do wyrażania poglądów na temat realiów pracy w warunkach epidemii. Dotknęło to konsultantów krajowych, konsultantów...

Minimalne wymagania dla masek

26-03-2020 Wyświetleń:19 Ogłoszenia i komunikaty

W załączeniu publikujemy wytyczne prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Horbana – Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące minimalnych wymagań dla masek.  

Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

25-03-2020 Wyświetleń:64 Szkolenia

Podręcznik - do pobrania w załączniku - napisany jasno i klarownie, dla wszystkich specjalności, zarówno dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek.Odpowiada na wiele pytań i wątpliwości podnoszonych przez Koleżanki i Kolegów.

Webinar z udziałem światowych ekspertów, zajmujących się wirusem SARS-CoV-2

25-03-2020 Wyświetleń:29 Szkolenia

Zapraszamy na Webinar z udziałem światowych ekspertów, zajmujących się wirusem SARS-CoV-2i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19 "Rozproszyć mrok niewiedzy"   28 marca 2020 - 9:00 - 11:00 (czas lokalny: Warszawa) Pokonajmy...

Informacja o wysłanych pismach Prezesa NRL dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej

24-03-2020 Wyświetleń:23 Ogłoszenia i komunikaty

W dniu dzisiejszym (24.03.2020) Prezes NRL prof. Andrzej Matyja skierował pisma do: Głównego Inspektora Sanitarnego i dw. Ministra Zdrowia w sprawie braku reakcji na zapytanie dot. rekomendacji wykonywania testów na SARS-Cov-2, Posłów...

Apel NIL o zgłaszanie "hejtu" i utrudnień w pracy lekarzy czasie walki z epidemią

22-03-2020 Wyświetleń:31 Ogłoszenia i komunikaty

Szanowni Państwo, jeśli jesteście świadkami lub macie informacje o wszelkich przejawach agresji, insynuacjach, fejkniusach, opiniach uderzających w lekarzy i ich dobre imię, a także utrudnieniach, na jakie trafiają lekarze w obecnej...

Koronawirus - Utworzenie Funduszu dla lekarzy w NIL

20-03-2020 Wyświetleń:56 Ogłoszenia i komunikaty

19 marca br. w godzinach wieczornych odbyło się Prezydium NRL, podczas którego m.in. została podjęta Uchwała Prezydium NRL w sprawie utworzenia funduszu celowego przeznaczonego na wsparcie finansowe dla lekarzy i...

Apel zawodów medycznych do lekarzy

19-03-2020 Wyświetleń:69 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy apele podjęte wspólnie przez samorządy zawodów zaufania publicznego kierowane do: rządu polskiego https://nil.org.pl/aktualnosci/4535-apel-zawodow-medycznych-do-rzadu-polskiego pacjentów https://nil.org.pl/aktualnosci/4536-apel-do-pacjentow środowiska lekarskiego - w załączniku Apele zostały podpisane przez: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas Prezes Krajowej Rady...

Pozostałe wiadomości

.