WAŻNE INFORMACJE

Tarcza antykryzysowa dla lekarzy i lekarzy dentystów

04-05-2020 Wyświetleń:670 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy w załączniku omówienie zasad korzystania przez lekarzy-przedsiębiorców z "tarczy antykryzysowej" Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie NIL

Środki ochrony osobistej dla lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Opolu - KOMUNIKAT NR 6 - dystrybucja c.d.

29-04-2020 Wyświetleń:2825 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki, Koledzy ! Kończymy dystrybucję  środków  ochrony  indywidualnej (śoi) .Zostały tylko 3 dni na ich  odbiór .Cały czas obecnie  wydawane są  one lekarzom ‘’szpitalnikom’’ i lekarzom  AOS-u. Ostatnim dniem  odbioru  jest...

Wojewoda poszukuje lekarzy

24-04-2020 Wyświetleń:648 Praca dla lekarza

Koleżanki i Koledzy, Po raz kolejny Wojewoda Opolski  zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów Opolszczyzny o pomoc. Tym razem, zgodnie z zapisem art.7g ust. 1 ustawy z dnia 2 marca...

Ważana informacja dla lekarzy dentystów !

28-03-2020 Wyświetleń:688 Ogłoszenia i komunikaty

Dzięki  uprzejmości Prezesa OIL w Szczecinie, przekazuję  Państwu do ewentualnego wykorzystania  wzór pisma do Dyrekcji OOW  NFZ – dotyczy osób , które  mają  podpisane umowy z NFZ i zawiesiły  obecnie ...

Komunikat Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL

14-03-2020 Wyświetleń:992 Ogłoszenia i komunikaty

Wskutek lawinowo zgłaszanych zapytań ze strony stomatologów „co robić” , wobec też: dramatycznej sytuacji sprzętowej ,  braku perspektyw jej poprawy  wysokiego stopnia narażenia na zakażenie  na stronie KS NRL ukazał się następujący komunikat A...

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2020

29-01-2020 Wyświetleń:2219 Ogłoszenia i komunikaty

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia proszę zapoznać się z całym tekstem - do końca ! Admin Koleżanki i Koledzy, Od 1 marca 2020 kontynuować będziemy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie...

APEL Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 18 grudnia 2019r.

23-12-2019 Wyświetleń:268 Stanowiska i apele ORL

Apel dotyczy roszczeń finansowych NFZ w stosunku do lekarzy, przepisujących mleko modyfikowane Neocate dzieciom powyżej 12 m-ca życia. Został on przesłany do Dyrektora OOW NFZ, wszystkich okręgowych izb i do...

E-recepty - uzyskiwanie certyfikatów krok po kroku

05-11-2019 Wyświetleń:1586 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki i Koledzy Od 1 stycznia 2020r. wchodzi obowiązek wystawiania recept elektronicznie (tzw. e-recept). Poza pewnymi wyjątkami obowiązek ten dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie od sposobu wykonywania zawodu (podmiot publiczny, kontrakt, praktyka...

POMOC PRAWNA OIL

04-03-2017 Wyświetleń:2874 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki i Koledzy, W dniu 28 lutego 2017 podpisana została między Opolską Izbą Lekarską a Kancelarią Adwokacką Mecenasa Mariana Jagielskiego umowa pomocy prawnej. Zakres tej pomocy obejmuje przede wszystkim nagłe sytuacje zdarzające...

Aktualności

Przedłużono termin składania sprawozdań o odpadach

02-06-2020 Wyświetleń:15 Ogłoszenia i komunikaty

Jak informuje Komisja Stomatologiczna NRL ponownie został przedłużony termin składania sprawozdań o odpadach, tym razem do 31 października 2020 r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 237ea ustawy z 14 grudnia 2012...

List otwarty Prezesa NRL do Prezesa Zarządu TVP

29-05-2020 Wyświetleń:39 Ogłoszenia i komunikaty

W załączeniu publikujemy list otwarty Prezesa NRL prof. Andrzeja Matyji do p.o. Prezesa Zarządu TVP S.A Pana Macieja Łopińskiego

Stanowisko Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

26-05-2020 Wyświetleń:48 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy w załączniku stanowisko Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie prawa osób wykonujących zawody medyczne do powstrzymania się od obowiązku świadczenia pracy w sytuacji...

NFZ o wycenie testów na SARS-CoV-2

22-05-2020 Wyświetleń:67 Ogłoszenia i komunikaty

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że wycena produktów rozliczeniowych – testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 – uległa zmianie zgodnie z poleceniem Ministerstwa Zdrowia. Jest to odpowiedź na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady...

Pismo MZ w sprawie lekarzy stażystów

22-05-2020 Wyświetleń:30 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki i Koledzy W załączniu publikujemy pismo z dnia 19 maja 2020 r., w którym Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki informuje, że w ocenie Ministra Zdrowia zaliczenie na poczet odbywania stażu...

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

21-05-2020 Wyświetleń:21 Wydarzenia kulturalne i sportowe

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny. Honorowy...

VIII Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy

21-05-2020 Wyświetleń:22 Wydarzenia kulturalne i sportowe

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Koleżanki i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w VIII Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Lekarzy w dniach 15-20 września 2020 r. w Kazimierzu Dolnym...

Konkurs Poetycko-Literacki

18-05-2020 Wyświetleń:29 Wydarzenia kulturalne i sportowe

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom”. Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja oraz...

Komunikat

15-05-2020 Wyświetleń:150 Ogłoszenia i komunikaty

W załączeniu publikujemy opracowany przez Mec. Michała Kozika, Koordynatora ZRP NIL, komunikat w sprawie apelu o wydanie przez Ministerstwo Zdrowia zaleceń w sprawie przyjmowania pacjentów w ramach planowego leczenia.

Petycja do MZ i NFZ (ważne dla lekarzy dentystów)

13-05-2020 Wyświetleń:388 Ogłoszenia i komunikaty

Naczelna Komisja Stomatologiczna przekazuje informacje dla lekarzy dentystów udzielających świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Udostępniamy link do petycji skierowanej do MZ i NFZ, chętnych prosimy o podpisanie petycji. Jest to...

Pozostałe wiadomości

.