WAŻNE INFORMACJE

Tarcza antykryzysowa - informacje

03-04-2020 Wyświetleń:67 Ogłoszenia i komunikaty

W związku z pojawiającymi się pytaniami w zakresie możliwości pozyskania ulg i dofinansowań dla pracodawców i pracowników z tytułu prowadzonej działalności leczniczej, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020...

Ważana informacja dla lekarzy dentystów !

28-03-2020 Wyświetleń:325 Ogłoszenia i komunikaty

Dzięki  uprzejmości Prezesa OIL w Szczecinie, przekazuję  Państwu do ewentualnego wykorzystania  wzór pisma do Dyrekcji OOW  NFZ – dotyczy osób , które  mają  podpisane umowy z NFZ i zawiesiły  obecnie ...

Pomoc psychologiczna podczas epidemii

25-03-2020 Wyświetleń:59 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy informację z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej o liście psychoterapeutów gotowych udzielać bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego. Wykaz dostępny jest na stronie: www.ptpp.pl zakładka  - bezpłatna pomoc. W...

Zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

25-03-2020 Wyświetleń:93 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Sanepid - wytyczne i rekomendacje przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

18-03-2020 Wyświetleń:393 Ogłoszenia i komunikaty

 Koleżanki i Koledzy!                                                                            Lekarze i Lekarze dentyści !   W związku  z Waszymi licznymi  zapytaniami : jak pracować? i czy  pracować ? w stanie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w  kraju, zwróciłam się w...

Komunikat dla lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne i złożyli wniosek o przystąpienie do PES w sesji wiosennej 2020

18-03-2020 Wyświetleń:59 Ogłoszenia i komunikaty

W związku z opublikowanymi w dniu 16 marca 2020 r. nowelizacjami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia...

Komunikat Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL

14-03-2020 Wyświetleń:679 Ogłoszenia i komunikaty

Wskutek lawinowo zgłaszanych zapytań ze strony stomatologów „co robić” , wobec też: dramatycznej sytuacji sprzętowej ,  braku perspektyw jej poprawy  wysokiego stopnia narażenia na zakażenie  na stronie KS NRL ukazał się następujący komunikat A...

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2020

29-01-2020 Wyświetleń:1909 Ogłoszenia i komunikaty

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia proszę zapoznać się z całym tekstem - do końca ! Admin Koleżanki i Koledzy, Od 1 marca 2020 kontynuować będziemy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie...

APEL Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 18 grudnia 2019r.

23-12-2019 Wyświetleń:180 Stanowiska i apele ORL

Apel dotyczy roszczeń finansowych NFZ w stosunku do lekarzy, przepisujących mleko modyfikowane Neocate dzieciom powyżej 12 m-ca życia. Został on przesłany do Dyrektora OOW NFZ, wszystkich okręgowych izb i do...

E-recepty - uzyskiwanie certyfikatów krok po kroku

05-11-2019 Wyświetleń:1440 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki i Koledzy Od 1 stycznia 2020r. wchodzi obowiązek wystawiania recept elektronicznie (tzw. e-recept). Poza pewnymi wyjątkami obowiązek ten dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie od sposobu wykonywania zawodu (podmiot publiczny, kontrakt, praktyka...

Aktualności

Zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w sytuacji bezpośredniego zagrożenia własnego zdrowia

03-04-2020 Wyświetleń:24 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy materiał informacyjny Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, który zawiera przypomnienie zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w sytuacji bezpośredniego zagrożenia własnego zdrowia czy życia, wraz z poradami.

Ubezpieczenie dodatkowe lekarzy walczących z epidemią - informacja z NIL

03-04-2020 Wyświetleń:31 Ogłoszenia i komunikaty

Szanowni Państwo, w związku z docierającymi do Sekretariatu NIL sygnałami, które mogą wprowadzać w błąd środowisko lekarskie, informujemy, że zawarta przez Ministerstwo Zdrowia i PZU umowa ubezpieczenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów...

KOMUNIKAT NACZELNEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ WS. OKREŚLANIA PRZYCZYN ZGONÓW W CZASIE PANDEMII

02-04-2020 Wyświetleń:21 Ogłoszenia i komunikaty

W dniu 26 marca 2020 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny opublikował wytyczne dotyczące określania przyczyn zgonów. W dniu 1 kwietnia 2020 r. dokonał modyfikacji tych wytycznych. Wytyczne...

Bezpłatne kursy Incision Academy

27-03-2020 Wyświetleń:51 Szkolenia

Covid- 19 zmienił naszą rzeczywistość w zaledwie kilka miesięcy. Obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi olbrzymie wyzwanie dla zespołów medycznych, które  codziennie zmagają się z rosnącą liczbą zakażeń. Obserwujemy  wysiłek lekarzy, pielęgniarek...

Pomoc dla Seniora

27-03-2020 Wyświetleń:42 Ogłoszenia i komunikaty

Pomoc  osobom  potrzebującym w związku z  ogłoszonym stanem epidemii !   Koleżanki ! Koledzy!            Obecna sytuacja jest  na tyle  nietypowa,że chcę w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej zainicjować akcję ‘’Pomoc dla seniora’’...

Lekarze nie mogą milczeć

27-03-2020 Wyświetleń:32 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki i Koledzy! Środowisko lekarskie zbulwersowane jest sygnałami o ograniczaniu lekarzom i innym pracownikom medycznym prawa do wyrażania poglądów na temat realiów pracy w warunkach epidemii. Dotknęło to konsultantów krajowych, konsultantów...

Minimalne wymagania dla masek

26-03-2020 Wyświetleń:89 Ogłoszenia i komunikaty

W załączeniu publikujemy wytyczne prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Horbana – Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące minimalnych wymagań dla masek.  

Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

25-03-2020 Wyświetleń:147 Szkolenia

Podręcznik - do pobrania w załączniku - napisany jasno i klarownie, dla wszystkich specjalności, zarówno dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek.Odpowiada na wiele pytań i wątpliwości podnoszonych przez Koleżanki i Kolegów.

Apel NIL o zgłaszanie "hejtu" i utrudnień w pracy lekarzy czasie walki z epidemią

22-03-2020 Wyświetleń:44 Ogłoszenia i komunikaty

Szanowni Państwo, jeśli jesteście świadkami lub macie informacje o wszelkich przejawach agresji, insynuacjach, fejkniusach, opiniach uderzających w lekarzy i ich dobre imię, a także utrudnieniach, na jakie trafiają lekarze w obecnej...

Koronawirus - Utworzenie Funduszu dla lekarzy w NIL

20-03-2020 Wyświetleń:85 Ogłoszenia i komunikaty

19 marca br. w godzinach wieczornych odbyło się Prezydium NRL, podczas którego m.in. została podjęta Uchwała Prezydium NRL w sprawie utworzenia funduszu celowego przeznaczonego na wsparcie finansowe dla lekarzy i...

Pozostałe wiadomości

.