Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu

Od maja 2016 roku funkcjonuje Ubezpieczenie na Życie wraz z Utratą Dochodu - Specjalna oferta dedykowana dla lekarzy wynegocjowana przez Brokera Ubezpieczeniowego PWS Konstanta S.A. z GENERALI TU S.A.

Obecnie wprowadzona została Dodatkowa Promocja Rocznicowa:
W stosunku do osób wypełniających online deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w dniach od 01.04.2018r do dnia 26.06.2018r karencje wskazane w OWU nie będą miały zastosowania za wyjątkiem karencji z Tytułu Umowy Dodatkowej dotyczącej:
- urodzenia Dziecka gdzie karencja wynosi 9 miesięcy,
- Czasowej Niezdolności do Pracy Zarobkowej gdzie karencja zostanie obniżona z 6 miesięcy na 3 miesiące.

.

LINK do Ubezpieczenia