Skład Okręgowej Komisji Wyborczej

Kadencja IX (2022-2026)

lekarze: Marek Błaszczyk, Jerzy Jakubiszyn, Stanisław Kowarzyk, Marcin Mielczarek,
Lekarze dentyści: Stanisław Chruszczyk, Małgorzata Lechniak.