Komisja Stomatologiczna

Przewodnicząca:

            Barbara Hamryszak

Skład Komisji:

1. Adamska Anna
2. Bartusek Aleksander
3. Baszak Anna
4. Chomik-Rączy Agnieszka – Sekretarz Komisji
5. Chruszczyk Stanisław
6. Cybulski Grzegorz
7. Dmowska-Zielińska Marzena
8. Drzyzga Jerzy
9. Fijałkowski Włodzimierz
10. Gądek-Baran Joanna
11. Górecka Renata
12. Grzybowska-Substelna Justyna
13. Hałaburdo Donata
14. Kulig Olaf
15. Latała Tomasz
16. Latała Wiesław
17. Lechniak Małgorzata
18. Noceń-Firlej Ewa
19. Ocharski Bartosz
20. Pędich Rafał
21. Rączy Katarzyna
22. Rogala Ewa
23. Rypniewski Robert – Wiceprzewodniczący
24. Sługocki Paweł
25. Smerkowska-Mokrzycka Jolanta
26. Śniatowska-Kubica Krystyna
27. Śnieżek Mateusz – Z-ca Sekretarza Komisji