Komisja Kształcenia Medycznego

Przewodniczący:

             Szczepański Andrzej

Skład Komisji:

1. Grzybowska-Substelna Justyna     

2. Hamryszak Barbara

3. Hurek Monika - Sekretarz Komisji

4. Lechniak Małgorzata

5. Zieliński Piotr